cyber security

Hoe beheer ik mijn website veilig?

Door:
Branko van Ormondt
Computer with graphs and man
U moet uw website en de onderliggende infrastructuur (hosting) op een veilige manier beheren en onderhouden. Wij zien regelmatig webservers met onveilige configuratie en websites met verouderde en mogelijk kwetsbare software of die fouten bevatten in de configuratie van het beheer. Aanvallers kunnen dan toegang krijgen via uw beheerkanalen. Hoe beveiligt u het beheer van uw website optimaal? 
Onderwerpen

Verouderde software 

Uw website en de onderliggende infrastructuur (hosting) maakt gebruik van software. Is deze verouderd, dan kan het kwetsbaarheden bevatten en biedt dit aanvallers de mogelijkheid om ongeautoriseerde toegang te krijgen. Afhankelijk van de kwetsbaarheden heeft dit dus ernstige gevolgen.  

Onze tip: zorg ervoor dat uw software up-to-date blijft. Check bijvoorbeeld regelmatig de status van de software in uw beheerinterface.  

Web beheerinterface 

Veel websites maken gebruik van standaard softwarepakketten zoals Wordpress of Joomla. Zo is een website op afstand te beheren voor bijvoorbeeld het aanpassen van teksten. De beheerinterface (plek om in te loggen) van deze software is vaak voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor de beheerders. Proberen aanvallers de gebruikersnaam en het wachtwoord te raden van uw beheerinterface, dan krijgen ze toegang tot de beheerfuncties van uw website.  

Onze tips:  

  1. Zorg voor een veilig wachtwoord en pas deze periodiek aan. 
  2. Dwing een tweede authenticatie factor (MFA/2FA) voor beheerfuncties af. 
  3. Zorg dat u maar vanaf één plek kunt inloggen op de beheerinterface. 

Configuratie 

De onderliggende infrastructuur van websites bevatten vaak (onnodige) ingangen die men gebruikt om de omgeving te beheren. Aanvallers proberen via deze ingangen in te loggen en daarmee vormen ze een risico. Krijgen aanvallers toegang, dan zijn zij in staat om uw website onbereikbaar te maken of de inhoud van de website aan te passen. Ook krijgt een aanvaller met toegang tot het beheer inzicht in uw (gevoelige) gegevens.  

Onze tip: beperk de toegang tot mogelijke ingangen zo veel mogelijk.  

Meer weten over cyberweerbaarheid?  

Wilt u meer weten over het verhogen van uw cyberweerbaarheid?

Neem contact met ons op