article banner
Assurance

IFRS 15: 'Revenue from contracts with customers'

Effectief voor boekjaar dat start vanaf 1 januari 2018

De IASB heeft de nieuwe IFRS 15 'Revenue from contracts with customers'-standaard geïntroduceerd om één model te creëren voor de winstverantwoording. IFRS 15 zal zorgen voor een grotere vergelijkbaarheid en consistentie tussen diverse sectoren en kapitaalmarkten. Het daadwerkelijk effect op diverse ondernemingen hangt af van de specifieke contractuele bepalingen die de onderneming heeft met haar klanten en hoe zij momenteel de huidige accounting standaarden implementeert.

  • Met ingang van 1 januari 2018 zal de nieuwe standaard van kracht zijn.
  • Er zal één model worden geïntroduceerd voor de winstverantwoording.
  • De consistentie en vergelijkbaarheid tussen branches en kapitaalmarkten zal worden vergroot.

Reikwijdte IFRS 15 

IFRS 15 is van toepassing op alle entiteiten die contracten aangaan met klanten om goederen, diensten of intellectuele eigendommen te leveren, met uitzondering van de volgende overeenkomsten:

  • leasecontracten in de zin van IAS 17;
  • verzekeringscontracten in de zin van IFRS 4;
  • financieringsovereenkomsten in de zin van IAS 39;
  • financiële instrumenten in de zin van IFRS 9;
  • garanties met uitzondering van productgaranties;
  • niet-monetaire uitwisselingen tussen entiteiten die in dezelfde branche werkzaam zijn om verkopen aan derden te faciliteren;
  • contracten die niet met klanten zijn afgesloten (bv. risicodragende contracten).

Meer weten over IFRS 15? Download de volledige publicatie.

Wilt u meer weten over IFRS? Neem dan contact op met onze IFRS-services adviseurs.

Gerelateerde artikelen