article banner
Assurance

IFRS News - Q1 2018

We beginnen deze eerste editie van 2018 met het potentiële effect dat de huidige US tax reforms op IFRS-jaarrekeningen kunnen hebben voor die ondernemingen met activiteiten in Amerika. We besteden aandacht aan de twee nieuwe standaarden die effectief worden voor boekjaar die aanvangt vanaf 1-1-2018, te weten IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ en IFRS 9 ‘Financial Instruments’, evenals IFRS-issues waar toezichthouders aandacht voor hebben.

Daarna behandelen we amendments die de IASB recent heeft gepubliceerd. Later in de nieuwsbrief vindt u IFRS-gerelateerd nieuws vanuit Grant Thornton en een algemene samenvatting van ontwikkelingen op het gebied van financial reporting.

We sluiten af met een samenvatting van implementatiedata van gewijzigde standaarden, en een lijst met IASB publicaties die open staan voor commentaar.

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de onderwerpen die in de nieuwsbrief wordt vermeld, neem dan contact op met uw adviseur of één van onze IFRS-specialisten.