article banner
IFRS

IFRS News - Q4 2018

We beginnen deze laatste 2018 editie met een artikel welke recent door de IASB is gepubliceerd, te weten 'Definitie van Materieel – Wijzigingen in IAS 1 en IAS 8', voordat enkele specifieke issues behandeld worden. Deze bevatten de kijk van toezichthouders op IFRS 9 Financiële instrumenten en IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, issues die gerelateerd zijn aan vervanging van LIBOR en andere IBOR-rates (interbank offer rates), en 'reverse factoring' ofwel omgekeerde factoring.

Verder is in deze nieuwsbrief IFRS-gerelateerd nieuws vanuit Grant Thornton opgenomen, evenals een korte blik op ontwikkelingen op verslaggevingsgebied. We ronden af met een overzicht van implementatiedata van nieuwe of gewijzigde standaarden welke nog niet effectief zijn, en een lijst met IASB publicaties welke open staan voor commentaar.

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de onderwerpen die in de nieuwsbrief wordt vermeld, neem dan contact op met uw adviseur of één van onze .

Actualiteiten