article banner
Assurance

IFRS News - Q2 2018

Deze tweede editie van 2018 behandelt als eerste het herziene 'Conceptual Framework for Financial Reporting', ofwel de basisprincipes voor de IFRS-standaarden. Vervolgens gaan we verder in op twee recente IASB-publicaties: Wijzigingen in IAS 19 'Personeelsbeloningen' en een concept inzake 'Wijziging in waarderingsgrondslagen (voorgestelde wijzigingen voor IAS 8)'. We gaan in op het recente verslag van de ESMA over wat Europese toezichthouders het afgelopen jaar deden en een EFRAG Discussion Paper over Eigenvermogensinstrumenten – Impairment en Recycling.

Ook vindt u IFRS-gerelateerd nieuws op Grant Thornton en een algemene samenvatting van de ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving. We eindigen met een samenvatting van de implementatiedata van nieuwe standaarden welke nog niet effectief zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de onderwerpen die in de nieuwsbrief wordt vermeld, neem dan contact op met uw adviseur of één van onze .