article banner
IFRS

Voorbeeld IFRS jaarrekening 2018

Elk jaar veranderen de vereisten van International Financial Reporting Standards (IFRS). Nieuwe standaarden en wijzigingen worden van kracht en deze bepalen de presentatie van de jaarrekening met bijbehorende toelichtingen. Als gevolg hiervan staan ​​bedrijven voor de uitdaging elk jaar hun jaarrekening aan te passen.

Wij kunnen u helpen met deze uitdaging en delen onze inzichten graag door de voorbeeldjaarrekening onder IFRSs - Voorbeeld geconsolideerde jaarrekening 2018 [ 625 kb ] (Voorbeeld financiële overzichten) te publiceren .

De voorbeeldjaarrekening is gebaseerd op de activiteiten en resultaten van Illustrative Corporation en dochterondernemingen - een fictieve consulting-, service- en retail entiteit die de IFRS-jaarrekening al enkele jaren opstelt. De vorm en inhoud van IFRS-jaarrekeningen zijn afhankelijk van de activiteiten en transacties van elke rapporterende entiteit.

Onze doelstelling bij het opstellen van de voorbeeldjaarrekening is om een ​​mogelijke benadering te illustreren van financiële rapportage door een entiteit die transacties uitvoert die typerend zijn voor een groot aantal niet-gespecialiseerde sectoren. Zoals met elk voorbeeld, biedt deze illustratie echter niet elke mogelijke transactie en kan daarom niet als volledig worden beschouwd. Het management is verantwoordelijk voor de getrouwe weergave van de jaarrekening en kan daarom andere toelichtingen beter geschikt vinden voor zijn specifieke omstandigheden.

De voorbeeldjaarrekening is bijgewerkt om de IFRS-wijzigingen te weerspiegelen die van kracht zijn voor het jaar eindigend op 31 december 2018. Deze omvatten de toepassing van IFRS 9 'Financiële instrumenten' en IFRS 15 'Opbrengsten van contracten met klanten' die beiden effectief werden voor de boekjaren beginnend op of na 1 januari 2018. Er is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die na 30 september 2018 zijn gepubliceerd.