article banner
Prinsjesdag 2019

Maatregelen voor de dga

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

Maatregel tegen excessief lenen van de bv

Het op Prinsjesdag 2018 al aangekondigde wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zal in het najaar van 2019 worden ingediend. Het maakt geen onderdeel uit van het Belastingplan 2020. Op basis van dit wetsvoorstel zullen dga’s en hun partners en bloed- en aanverwanten vanaf 2022 aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd zijn bij ‘bovenmatige schulden’ die zij hebben aan hun eigen bv(’s). De schuld is bovenmatig als deze hoger is dan € 500.000. Over het meerdere boven € 500.000 zal 26,9% inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangtarief vanaf 2021) verschuldigd zijn. Voor eigenwoningleningen zal een uitzondering worden opgenomen.

Tarief box 2

Het aanmerkelijkbelangtarief (box 2) gaat per 1 januari 2020 omhoog van 25% naar 26,25%. In 2021 wordt het box 2-tarief verder verhoogd tot 26,9%.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Nationale maatregelen

Belastingplan 2020

Internationale maatregelen

Belastingplan 2020

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden