article banner
Prinsjesdag 2020

Belastingplan 2021: fiscale maatregelen gelekt!

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Tot op heden waren er nog geen fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2021 ‘gelekt’. Inmiddels is daar verandering in gekomen! Wij geven u een overzicht van de fiscale maatregelen die momenteel ‘gelekt’ lijken te zijn. Uiteraard horen we op Prinsjesdag de werkelijke fiscale maatregelen, volgend uit het Belastingplan 2021.

Overdrachtsbelasting

Bij de koop van een woning is de koper 2% overdrachtsbelastingbelasting verschuldigd. Voor starters op de woningmarkt (degenen die voor het eerst een huis kopen) vervalt de overdrachtsbelasting. Een starter die een woning koopt voor € 250.000, bespaart dus € 5.000 overdrachtsbelasting. Alleen kopers die het huis zelf gaan bewonen kunnen gebruik maken van de vrijstelling.

Voor de aanschaf van of andere panden wordt het tarief in de overdrachtsbelasting verhoogd van 6% naar 8%.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek voor de eigenwoninglening blijft verder ongemoeid. Dat wil zeggen dat de eerder voorgestelde snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet doorgaat.

Vennootschapsbelasting

  • De gaat - anders dan eerder was aangekondigd- voor winsten die meer bedragen dan € 200.000 niet omlaag, maar blijft even hoog (25%). Voor winsten tot € 200.000 gaat de vennootschapsbelasting wel omlaag naar 15 procent (thans: 16,5%).
  • Er wordt gewerkt aan een regeling waardoor meer bedrijven onder het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaan vallen. Eerst gaan alle bedrijven met een winst tot € 200.000 per jaar naar het lage tarief, uiteindelijk komen vennootschappen met een winst tot € 400.000 eronder te vallen.
  • Er komt een extra aftrek komt voor investeringen, de 'Baangerelateerde Investerings Korting' (BIK). Bedrijven die investeren krijgen dan een korting op hun loonheffing. Dat werkt nu ook al zo met de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.

Ondernemers

De zelfstandigenaftrek wordt in stappen van € 110 euro verder afgebouwd naar € 3.240 euro met een tijdelijke compensatieregeling (eerder was afbouw tot € 5.000 aangekondigd). De verlaging van de inkomstenbelasting en de hogere arbeidskorting moeten ervoor zorgen dat zzp’ers er per saldo niet op achteruit gaan.

Box 3

Particuliere beleggers zijn over hun spaartegoeden en beleggen in box 3 belastingheffing verschuldigd (ook wel de ‘spaartaks’ genoemd). Er geldt in box 3 thans een vrijstelling van ruim € 30.000 per persoon. Deze wordt verhoogd naar € 50.000.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial: