Op Prinsjesdag, 15 september 2020, maakt het Kabinet de fiscale plannen voor 2021 bekend. Tot op heden zijn er nog geen plannen uit het Belastingplan ‘gelekt’. Eerder heeft het Kabinet al wel de nodige fiscale voorstellen bekendgemaakt, die mogelijk deel uitmaken van het Belastingplan 2021. De vraag is of deze plannen – met name die in de pré-coronaperiode zijn bedacht – het ook in deze vorm halen.

Mogelijke verlaging van de vennootschapsbelasting

Het Kabinet heeft bijvoorbeeld aangekondigd het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen van 16,5% naar 15% voor winsten tot € 200.000 en van 25% naar 21,7% voor winsten meer dan € 200.000.

GroenLinks wil de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting schrappen en de inkomsten gebruiken voor de vergoeding van de coronakosten van de zorg. Of dit voorstel het haalt is de vraag.

Eén ding is zeker, door de coronacrisis zullen pittige politieke discussies gevoerd worden over het Belastingplan 2021 en andere fiscale voorstellen.

5 mogelijke fiscale maatregelen

Hieronder leest u alvast een opsomming van een aantal belangrijke fiscale voorstellen die in het verschiet liggen.

  1. Verhoging tarief box 2 van 26,25% naar 26,9%.
  2. Verhoging effectieve tarief innovatiebox van 7% naar 9%.
  3. Wijziging regime box 3 van de inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing).
  4. Aanscherping renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting om belastingontwijking te voorkomen.
  5. Aanscherping liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting.

Van de verdere fiscale ontwikkelingen - waaronder het Belastingplan 2021 - houden wij u uiteraard op de hoogte!

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial: