VBI

Beperking regeling vrijgestelde beleggingsinstelling

Door:
Johan Loo,
Danjella van Gog
insight featured image
Belegt u privévermogen en maakt u daarbij gebruik van de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)? Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 1 januari 2025 het vbi-regime aan te passen, waardoor voor u deze mogelijkheid vervalt. Waarom is deze wijziging nodig en wat zijn voor u de gevolgen?
Onderwerpen

Waarom wijzigen vbi-regime noodzakelijk? 

In 2007 is het vbi-regime in de vennootschapsbelasting opgenomen. Dit regime beoogt collectief beleggen te faciliteren, door extra belastingheffing op het niveau van beleggingsinstellingen te voorkomen ten opzichte van rechtstreeks beleggen.

Voldoet een beleggingsinstelling aan de wettelijke vereisten voor het vbi-regime? Dan is deze vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Uit onderzoek blijkt dat vooral niet-beoogde gebruikers, zoals vermogende personen of families, het vbi-regime gebruiken. Daarom komt het kabinet met een voorstel voor een gewijzigd vbi-regime. 

Voorstel wijziging vbi-regime 

Het kabinet stelt voor om vanaf 1 januari 2025 het vbi-regime aan te passen. Hierdoor is de regeling alleen nog van toepassing op beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. De bestaande mogelijkheid om de vbi-regeling te gebruiken bij het beleggen van privévermogen van participanten vervalt hiermee.  

Heeft dit ook gevolgen voor u? 

Benieuwd of deze wijzing voor u gevolgen heeft?

Neem dan contact op met één van onze specialisten en vraag om advies!