Prinsjesdag

Nieuwe rechtsvormvergelijkingsmethoden en einde toestemmingsvereiste

Door:
Johan Loo
insight featured image
Verschillen in kwalificatie van rechtspersonen tussen verschillende jurisdicties kunnen leiden tot hybride mismatches. Om deze mismatches te voorkomen, zijn op Prinsjesdag 2023 twee maatregelen voorgesteld: wijzigingen in de kwalificatie van (buitenlandse) rechtsvormen en de afschaffing van het toestemmingsvereiste. Wat betekenen deze maatregelen voor u en wat moet u nu doen?
Onderwerpen

Aanvullende methoden kwalificatie rechtsvormvergelijking

De Belastingdienst kwalificeert buitenlandse rechtsvormen als ‘transparant’ of ‘niet-transparant’ om zo de Nederlandse belastingen juist toe te kunnen passen. Hierbij vergelijkt de Belastingdienst deze buitenlandse rechtsvormen met Nederlandse rechtspersonen: de rechtsvormvergelijking. Onder de voorgestelde maatregelen blijft de methode van rechtsvormvergelijking gehandhaafd en is dit het uitgangspunt bij de kwalificatieanalyse. 

Soms is een buitenlandse rechtsvorm op basis van de rechtsvormvergelijking niet vergelijkbaar met een bestaande Nederlandse rechtsvorm. Daarvoor biedt het wetsvoorstel twee aanvullende methoden:

  • Vaste methode
    ls de buitenlandse rechtspersoon fiscaal inwoner van Nederland? Dan beschouwt de Belastingdienst deze als niet-transparant. De buitenlandse rechtspersoon is dan volledig onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting.  
  • Symmetrische methode
    Is de buitenlandse entiteit een fiscaal inwoner van een land buiten Nederland? Dan volgt de Belastingdienst de kwalificatie van de jurisdictie waar de entiteit fiscaal inwoner is. De symmetrische methode is van toepassing als een Nederlands lichaam een belang heeft in het buitenlandse lichaam of omgekeerd.

Afschaffing toestemmingsvereiste

Het schrappen van het toestemmingsvereiste is ook onderdeel van de voorgestelde maatregelen. Het toestemmingsvereiste bepaalt of een Nederlandse Commanditaire Vennootschap (CV) ‘transparant’ of ‘niet-transparant’ is. Vanaf 1 januari 2025 kwalificeert de Belastingdienst een Nederlandse CV voor Nederlandse belastingdoeleinden altijd als transparant. Hierdoor hoeft deze CV geen Nederlandse vennootschapsbelasting of Nederlandse bronbelasting meer te betalen. 

Maak gebruik van het overgangsrecht

Betekent dit dat uw belastingplicht voor de Nederlandse vennootschapsbelasting overgaat naar geen vennootschapsbelastingplicht? Dan ontvangt u een eindafrekening op het niveau van uw niet-transparante (open-)CV. U kunt gebruikmaken van overgangsrecht zodat u direct belastingheffing voorkomt. Er zijn in totaal vier faciliteiten om directe belastingheffing te voorkomen:  

  1. Een doorschuiffaciliteit: de fiscale claims op de stille reserves, fiscale reserves en goodwill worden overgenomen door de commanditaire vennoten;
  2. Aandelenfusie: de commanditaire vennoten kunnen de fiscale claim op hun aandeel in de open cv doorschuiven naar een (nieuwe of bestaande) houdstervennootschap;
  3. Doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties;
  4. Gespreide betaling in ten hoogste tien jaar indien geen faciliteiten van toepassing zijn. 

Wanneer is de eindafrekening niet van toepassing?

De eindafrekening is niet van toepassing op een Open CV die belastbaar blijft. Deze entiteit kwalificeert namelijk als een zogenaamde ‘omgekeerde hybride entiteit’. De Belastingdienst beschouwt deze zogenaamde omgekeerd hybride entiteiten sinds 1 januari 2022 als Nederlandse binnenlandse belastingplichtigen. Voldoet deze entiteit aan bepaalde voorwaarden, dan moet deze vennootschapsbelasting betalen. Incorporeert u de niet-transparante (open-)CV pas na publicatie van het wetsvoorstel op 19 september 2023? Dan geldt het overgangsrecht niet.

Wat kunt u nu het beste doen?

Analyseer uw groepsstructuur en identificeer zo niet-transparante (open-)CV's. Identificeert u Nederlandse open CV's, analyseer dan de vier faciliteiten en voorkom directe belastingheffing wanneer deze CV's standaard transparant worden. Kijk ook naar uw groepsstructuur voor buitenlandse entiteiten die niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse rechtspersoon. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet?

Neem contact op met onze specialisten