Giftenaftrek

Vennootschapsbelasting: gevolgen afschaffing giftenaftrek ANBI's

Door:
Johan Loo,
Loic Weissglas
insight featured image
De giftenaftrek voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) in de vennootschapsbelasting staat op het punt van afschaffing. Tenminste, als het aan de demissionaire staatssecretaris van Financiën ligt. De afschaffing moet de behandeling van schenkingen door BV's aan ANBI's vereenvoudigen. Waarom deze voorgestelde afschaffing en wat zijn de mogelijke gevolgen?
Onderwerpen

Waarom bestaat de giftenaftrek?

BV's kunnen binnen bepaalde grenzen giften aan ANBI's en Steunstichtingen sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) aftrekken. Bovendien ziet de Belastingdienst niet-zakelijke giften aan ANBI’s, zonder direct ondernemingsbelang, momenteel als verkapte winstuitdelingen aan de aandeelhouder. Deze aandeelhouder kan, onder voorwaarden, de schenking namelijk aftrekken in de inkomstenbelasting. Deze giftenaftrek is echter omslachtig en heeft bepaalde voorwaarden en grenzen.

Hoe ziet de voorgestelde afschaffing giftenaftrek in elkaar?

In het Belastingplan 2024 stelt de demissionaire staatssecretaris van Financiën dus voor om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting af te schaffen. Dit moet de behandeling van schenkingen door BV's aan ANBI's vereenvoudigen. Gelijktijdig met deze maatregel vindt er in de inkomstenbelasting een aanpassing plaats waardoor de Belastingdienst een schenking vanuit de onderneming niet bij de aanmerkelijkbelanghouder in box 2 én niet met dividendbelasting belast.

Deze regeling is van toepassing op donaties die u doet vanuit uw vennootschap en die voortvloeien uit de persoonlijke charitatieve wensen van de aanmerkelijkbelanghouder. Doet de vennootschap een zakelijke uitgave aan een ANBI of steunstichting SBBI? Dan blijft deze uitgave zoals gebruikelijk aftrekbaar van de winst. Dit geldt ook voor uitgaven zoals: reclamekosten, sponsoring en uitgaven gerelateerd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Welke voordelen heeft afschaffing van de giftenaftrek?

Aan de ene kant biedt de afschaffing van de giftenaftrek voordelen. Het:

  • Vereenvoudigt de behandeling van schenkingen door BV's aan ANBI's.
  • Vermindert de administratieve lasten.
  • Vereenvoudigt het proces voor BV's.
  • Maakt de grens tussen de privépersoon en de BV duidelijker, wat zorgt voor minder discussie over verkapte winstuitdelingen.

Welke nadelen heeft afschaffing van de giftenaftrek?

De afschaffing van de giftenaftrek kan ook nadelen met zich meebrengen. Het:

  • Kan leiden tot een afname in de bereidheid van BV's om giften te doen aan ANBI's. De huidige giftenaftrek is namelijk een stimulans voor BV's om goede doelen te ondersteunen.
  • Er kan discussie ontstaan over de vraag of met giften een zakelijk karakter een dusdanig voldoende zakelijk karakter hebben. 

Wilt u meer weten over deze afschaffing?

Onze specialisten helpen en adviseren u graag bij uw fiscale vraagstukken. Wilt u meer informatie of advies over de de giftenaftrek voor ANBI's en gerelateerde onderwerpen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten