FBI-regeling

Wijziging regeling voor fiscale beleggingsinstellingen

Door:
Danjella van Gog,
Johan Loo
insight featured image
Bevindt zich in de structuur van uw organisatie een vastgoed-fbi (fiscale beleggingsinstelling)? Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 1 januari 2025 de 'vastgoedmaatregel’ te introduceren. Een fbi mag dan niet meer in Nederlands vastgoed beleggen. Waarom deze wijzing en hoe bereidt u zich hier goed op voor?
Onderwerpen

Waarom wijzigt de fbi-regeling? 

Een beleggingsinstelling die voldoet aan de wettelijke eisen voor het fbi-regime, valt onder de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. De winst van deze beleggingsinstelling wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0 procent. De fbi betaalt dus zelf geen belasting over de verkregen inkomsten. Dit is mogelijk, omdat de fbi verplicht is de verkregen inkomsten jaarlijks aan haar participanten uit te keren. Hierdoor vindt belastingheffing plaats op het niveau van de participant.  

Het fbi-regime maakt onderscheid tussen twee soorten fbi’s:  

  1. Effecten-fbi’s; en 
  2. Vastgoed-fbi’s.  

Bij de vastgoed-fbi kan het voorkomen dat Nederland niet mag heffen over het inkomen uit vastgoed (vastgoed-lek). Daarom stelt het kabinet een wijziging van het fbi-regime voor.  

Voorstel wijziging fbi-regime 

Het kabinet stelt voor om de ‘vastgoedmaatregel’ te introduceren. Deze maatregel zorgt ervoor dat het voor een fbi vanaf 1 januari 2025 niet meer mogelijk is direct in Nederlands vastgoed te beleggen.

Doet een vastgoed-fbi dit wel? Dan is deze vanaf 1 januari 2025 regulier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2024 voert het kabinet een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting in om belastingneutrale herstructurering van een Nederlandse vastgoed-fbi te faciliteren.    

Wat kunt u nu het beste doen? 

Analyseer de groepsstructuur van uw organisatie op een dergelijke vastgoed-fbi. Mocht u een vastgoed-fbi in uw structuur hebben, dan adviseren wij om de tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting te analyseren. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet?

Neem contact op met onze specialisten!