Prinsjesdag 2023

Tipje van de Prinsjesdagsluier: einde schijnzelfstandigheid zzp’er?

Christiaan Buizer
Door:
Binnenhof the Hague
Het aantal zzp’ers is hard gegroeid en daarmee ook de schijnzelfstandigheid. Een zzp’er blijkt dan eigenlijk uw werknemer te zijn. Juridische en fiscaal gezien is dit complex. Daarom was er de afgelopen jaren weinig beleid rondom schijnzelfstandigheid. Komt dit beleid er in het Belastingplan 2024 wel? Prinsjesdag 2023 biedt in ieder geval een aantal wijzigingen voor de zzp’er.
Onderwerpen

Hoe voorkomt u schijnzelfstandigheid zzper? 

Laat u een zzp’er werk uitvoeren, dan kan er sprake zijn van een dienstbetrekking. Volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) bent u samen met de zzp’er verantwoordelijk voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Deze kwalificatie is echter sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden.  

  1. Wat bepaalt of er sprake is van een dienstbetrekking? De gezagsverhouding tussen u als opdrachtgever en de zzp’er.
  2. De verplichting van de zzp’er tot het persoonlijk verrichten van arbeid
  3. De verplichting van u als opdrachtgever om loon te betalen. 

Voordelen kwalificatie zónder dienstbetrekking  

Voor zowel u als opdrachtgever als de zzper kan het voordelig zijn om de arbeidsrelatie niet te kwalificeren als dienstbetrekking. De zzper kan dan bijvoorbeeld gebruikmaken van ondernemersfaciliteiten en u draagt geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen af. 

Nadelen kwalificatie zónder dienstbetrekking 

Voor zowel u als opdrachtgever als zzp’er zitten hier echter ook nadelen aan. Enerzijds ontstaat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Anderzijds loopt de zzp’er een risico doordat hij bijvoorbeeld vaak niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen opbouwt.  

Gebruik altijd een modelovereenkomst 

Wilt u zekerheid over de kwalificatie van uw arbeidsrelatie met zzp’ers? Maak dan altijd gebruik van modelovereenkomsten. De Belastingdienst beoordeelt deze steekproefsgewijs op schijnzelfstandigheid. Blijkt er toch sprake te zijn van een dienstbetrekking, dan moet u de arbeidsrelatie aanpassen (vrije vervanging). Onder het huidige handhavingsmoratorium legt de Belastingdienst vaak geen naheffingsaanslagen op, alleen bij diegenen die bewust schijnzelfstandigheid creëerden of in stand hielden. Vanaf 1 januari 2025 eindigt dit handhavingsmoratorium en treedt de Belastingdienst wél handhavend op. 

Modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 ingetrokken? 

In het Deliveroo-arrest oordeelde de Hoge Raad dat het principe van vrije vervanging niet per definitie in strijd is met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belastingdienst op 14 augustus 2023 aangekondigd dat de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 worden ingetrokken. Brengt Prinsjesdag hier nog verdere veranderingen in? Dat blijft, mede gezien het demissionaire kabinet, nog onbeantwoord 

Verdere afbouw zelfstandigenaftrek 

Een zzper moet ook rekeninghouden met de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek. Dit is aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2022 en bedraagt in 2024 nog slechts 3.750 euro. Tijdens Prinsjesdag 2023 blijkt of ze de zelfstandigenaftrek nog sneller afbouwen.

Op de hoogte blijven van Prinsjesdag? 

Bent u benieuwd naar de definitieve wijzigingen die voor u van belang zijn? Bekijk dan onze Prinsjesdag 2023 pagina.