Transparantieregels

Wijzigingen transparantieregels fonds voor gemene rekening

Door:
Danjella van Gog,
Johan Loo
insight featured image
Bevinden zich in de groepsstructuur van uw organisatie fondsen voor algemene rekening (fgr's) die kwalificeren als ‘niet-transparant’? Houd dan vanaf 2025 rekening met de voorgestelde wijzigingen in de transparantieregels voor fgr’s. Wat wijzigt er en hoe bereidt u zich daarop voor?
Onderwerpen

Wanneer is er sprake van een (niet-)transparante fgr? 

Momenteel is sprake van een niet-transparante fgr als de bewijzen voor deelgerechtigdheid verhandelbaar zijn. Bewijzen van deelgerechtigdheid zijn verhandelbaar, als vervreemding van deze bewijzen mogelijk is zonder toestemming van alle deelgerechtigden (toestemmingsvereiste). Een niet-transparante fgr is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Zijn de bewijzen voor deelgerechtigheid daarentegen niet verhandelbaar, dan merkt de Belastingdienst het fgr aan als fiscaal ‘transparant’ en wordt belasting geheven op het niveau van de achterliggende participanten.  

Regels fgr meer in lijn met internationale regels 

Het toestemmingsvereiste is internationaal ongebruikelijk. Hierdoor ontstaan kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels. Om de huidige transparantieregels voor een fgr meer in lijn te brengen met de internationale standaarden, voert het kabinet een aantal wijzigingen door. 

Voorstel wijzigingen transparantieregels vanaf 2025 

Het kabinet stelt voor om vanaf 2025 wijzigingen door te voeren in de transparantieregels voor fgr’s. Als gevolg daarvan zal een fgr alleen als niet-transparant voor de vennootschapsbelasting kwalificeren als: 

  • De entiteit wordt aangemerkt als een beleggingsfonds of fonds voor collectieve belegging in effecten, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht; en 
  • De deelgerechtigdheid uit dit fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. 

Door de wijziging kan het voorkomen dat een voorheen niet-transparante fgr niet meer voldoet aan de nieuwe transparantieregels en dus niet langer wordt aangemerkt als niet-transparant. Als gevolg daarvan zal sprake zijn van een fictieve vervreemding van alle vermogensbestanddelen van het fgr aan de achterliggende participanten. De vervreemdingswinst die hieruit voortvloeit, is onderworpen aan vennootschapsbelasting.  

Maak gebruik van de overgangsregeling! 

In het wetsvoorstel is vanaf 1 januari 2024 overgangsrecht opgenomen. Hierin staan drie faciliteiten waarmee u acute belastingheffing voor de vennootschapsbelasting kan voorkomen: 

  1. Een doorschuiffaciliteit van de latente belastingclaim op stille reserves, fiscale reserves en goodwill; 
  2. Een aandelenfusiefaciliteit met een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting, waardoor deelgerechtigden die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting hun bewijs van deelgerechtigdheid in een (nieuwe of bestaande) houdstervennootschap kunnen storten tegen uitreiking van nieuwe aandelen; en  
  3. Een betalingsfaciliteit die gespreide betaling over een periode van tien jaar mogelijk maakt, indien de andere faciliteiten niet kunnen worden toegepast.   

Wat kunt u nu het beste doen? 

Analyseer uw groepsstructuur goed op fgr’s. Identificeert u een niet-transparante fgr, beoordeel dan of deze ook onder de gewijzigde transparantieregels nog als niet-transparant kwalificeert. Is dit niet het geval, dan willen wij u adviseren de overgangsregels te analyseren om acute belastingheffing te voorkomen.

Neem contact op met onze specialisten voor advies.