article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2014

Maatregelen voor de auto

Deze voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2014 in werking treden, tenzij anders vermeld.

 

  • Oldtimers staan in de winter binnen
  • Buitenlandse kentekens aangepakt
  • Diesel en LPG duurder

Wilt u weten wat deze nieuwe maatregelen voor uw organisatie betekenen en welke kansen het biedt?

Neem dan direct contact op met onze specialisten voor een gesprek.

Oldtimers staan in de winter binnen

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van wegenbelasting voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die rijden op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder maar nog geen 40 jaar zijn. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting (MRB) over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120. Hierbij geldt de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt met het voertuig.

Let op!
Personen- en bestelauto’s op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud zijn, komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze auto’s is het volle MRB-tarief verschuldigd.

Buitenlandse kentekens aangepakt

Om een einde te maken aan de situatie dat voor auto’s met een buitenlands kenteken geen MRB wordt betaald, wordt het woonplaatsvermoeden geïntroduceerd. Dit houdt in dat iemand geacht wordt voor de MRB ingezetene van Nederland te zijn als hij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Vanaf het moment dat hij zich inschrijft of had moeten inschrijven, is hij MRB verschuldigd.

Diesel en LPG duurder

De accijns van diesel wordt, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter, terwijl de accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter. Tanken wordt dus weer duurder.