article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Maatregelen voor de DGA

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Gebruikelijk loonregeling

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Gebruikelijk loonregeling

a. Meest vergelijkbare dienstbetrekking al voldoende
Voor de Belastingdienst wordt het eenvoudiger om het gebruikelijk loon vast te stellen. Nu moet de inspecteur nog een gewone werknemer vinden in soortgelijke omstandigheden als de dga om dit loon te bepalen. Vanaf 2015 mag de Belastingdienst uitgaan van de dienstbetrekking die, afgezien van het ontbreken van een aanmerkelijk belang, het best is te vergelijken met de functie van de dga.

b. Minder marge in gebruikelijk loon
Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat het zakelijk loon voor de werkzaamheden van een directeur-grootaandeelhouder (dga) meer bedraagt dan het minimumbedrag van 44.000 euro (bedrag 2014 en 2015), mag hij een hoger gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Hij mag dit loon nu vaststellen op het loon van de meest verdienende werknemer in de BV of, als dit meer is, 70 procent van het loon van een gewone werknemer in soortgelijke omstandigheden. In 2015 kan de inspecteur het gebruikelijk loon stellen op 75 procent van het loon dat hoort bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Tip!
Voor het jaar 2015 is voorzien in overgangsrecht. Dit is nodig omdat de Belastingdienst veel afspraken heeft met inhoudingsplichtigen over de hoogte van het toe te passen loon voor dga’s en het maken van nieuwe afspraken duurt ongeveer een jaar. Het overgangsrecht houdt in dat het loon van de dga in 2015 gesteld wordt op 75/70e van het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan 43.000 euro, tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld.