article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Maatregelen voor ondernemingen

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
  • Lager budget voor RDA
  • Buitenlandse boete niet aftrekbaar
  • Minder concurrentie van overheid
  • Tot 1 juli 2015 6 procent btw op renovatie
  • Ziekenhuizen mogen winst beogen
  • Btw-teruggaaf aan een ander

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting:

Tarief inkomstenbelasting - premies volksverzekeringen 2015
  Bel. ink. meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2015 (%)
1e schijf - 19.822 36,5
2e schijf 19.822 33.589 42,0
3e schijf 33.589 57.585 42,0
4e schijf 57.585 - 52,0

Lager budget voor RDA

In het Belastingplan 2015 heeft het kabinet bekend gemaakt het budget voor de aanvullende aftrek speur- en ontwikkelingswerk, ook bekend onder de naam Research & Development aftrek (RDA), in 2015 te verlagen. Bedroeg het budget voor 2014 nog 302 miljoen euro, voor 2015 heeft het kabinet het budget gesteld op 238 miljoen euro. Het kabinet verwacht het percentage van de RDA te kunnen handhaven op 60 procent. Het kabinet zal overigens onderzoeken of het beter is om de RDA met ingang van 2016 met de S&O-afdrachtvermindering samen te voegen tot één geïntegreerde regeling in de sfeer van de loonheffing.

Tip!
Voor de toepassing van de RDA is een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodig. Om precies te weten hoe hoog uw RDA zal zijn, moet u contact opnemen met RVO.nl.

Buitenlandse boete niet aftrekbaar

Ondernemers mochten al geen boetes aftrekken die waren opgelegd door een Nederlandse rechter of overheidsinstelling of door een instelling van de EU. Deze regel wordt uitgebreid naar buitenlandse boetes. Deze zijn dus (in beginsel) niet langer aftrekbaar. Het is evenmin toegestaan om aan werknemers opgelegde buitenlandse boetes aan te merken als eindheffingsloon en zo deze boetes te vergoeden zonder dat de werknemer hierover belasting betaalt.

Minder concurrentie van overheid

Op Prinsjesdag is ook het voorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bekend gemaakt. Deze wet moet oneerlijke concurrentie tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen verminderen. Nu is het zo dat overheidsbedrijven in beginsel zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Onder het wetsvoorstel is juist de hoofdregel dat overheidsbedrijven zijn belast voor zover zij een materiële onderneming drijven. Ook is het de bedoeling dat de rechtsvorm van de overheidsonderneming geen invloed heeft op de eventuele belastingplicht. Deze wet wordt effectief per 1 januari 2016.

Tot 1 juli 2015 6 procent btw op renovatie

Bepaalde renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen momenteel onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent. Het gaat daarbij om werkzaamheden aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De toepassing van het verlaagde tarief op de renovatiewerkzaamheden zou aanvankelijk eindigen per 1 januari 2015. Maar deze regeling wordt verlengd tot 1 juli 2015.

Let op!
Let erop dat de regeling alleen geldt voor arbeid. Ondernemers moeten over de in rekening gebrachte materialen het normale btw-tarief van 21 procent toepassen.

Ziekenhuizen mogen winst beogen

De btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen blijft ook gehandhaafd als deze instellingen naar winst streven. Deze btw-vrijstelling ziet niet alleen op het verzorgen van de opgenomen personen, maar ook op handelingen die daarmee nauw samenhangen. Denk daarbij aan het verstrekken van voedsel, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan patiënten.

Btw-teruggaaf aan een ander

Vanaf 1 januari 2015 wordt in de wet geregeld dat uitbetalingen van btw kunnen plaatsvinden op een bankrekening die op naam staat van een ander dan de ondernemer die recht heeft op de teruggaaf. Op basis van een recente goedkeuring van de staatssecretaris is dat overigens, onder voorwaarden, nu ook al mogelijk.