article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Maatregelen voor de auto

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2016 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Einde optie jaar-motorrijtuigenbelasting ineens te betalen.
  • Minder opcenten voor buitenlander.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Einde optie jaar-mrb ineens te betalen

Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor een heel jaar in één keer te betalen. Deze mogelijkheid tot jaarbetaling is een uitzondering op het standaardproces. Vanaf 1 juli 2016 kan men per tijdvak van drie maanden vooruit betalen. Ook is en blijft het mogelijk om de mrb maandelijks te laten afschrijven.

Let op!

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor gedane jaarbetalingen tot en met 30 juni 2016. Jaarbetalingen die tot en met 30 juni 2016 zijn gedaan, blijven geldig voor de resterende duur van de betaalde periode.

Minder opcenten voor buitenlander

Buitenlandse houders van een auto of ander motorrijtuig worden op grond van de Provinciewet geacht te wonen in de provincie die de hoogste provinciale opcenten heeft als zij zijn onderworpen aan de mrb. Deze mogelijkheid is in strijd met het Europees recht. Daarom wordt de Provinciewet zo aangepast, dat buitenlandse mrb-plichtigen worden geacht te wonen in de provincie die het laagste aantal opcenten heeft.