article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Maatregelen voor de DGA

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2016 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Conserverende aanslag bij emigratie blijft onbeperkt openstaan.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Conserverende aanslag bij emigratie blijft onbeperkt openstaan

Wie minstens 5% van de aandelen heeft in een vennootschap, krijgt bij emigratie een conserverende aanslag over de waardegroei van het bezit in de periode dat hij in Nederland woonde. Onder de huidige regeling hoeft de emigrant de aanslag alleen te voldoen bij verkoop van de aandelen of uitkering van minimaal 90% van alle winstreserves in de vennootschap. Anders dan nu wordt de conserverende aanslag niet meer kwijtgescholden na tien jaar verblijf in het buitenland. De aanslag blijft vanaf 2016 voor onbepaalde tijd openstaan. Daarnaast moet bij iedere winstuitkering naar rato belasting worden betaald. De voorgestelde maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf de publicatie van het Be-lastingplan op Prinsjesdag 2015.

Let op!

Bovenstaande maatregelen zijn ook van toepassing in andere gevallen waarbij een conserverende aanslag over inkomen uit aanmerkelijk belang wordt opgelegd. Denk aan een schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen aan een na-tuurlijk persoon die niet in Nederland woont.