article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Maatregelen voor fiscaal procesrecht

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2016 in werking treden, tenzij anders vermeld.

 

  • Vereenvoudiging massaal bezwaar.
  • Experimenten.
  • Aanscherping disculpatiemogelijkheid.

 

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Vereenvoudiging massaal bezwaar

De massaal bezwaarprocedure wordt eenvoudiger en doeltreffender gemaakt, zodat deze vaker benut wordt. De procedure wordt sneller doordat de Tweede Kamer alleen nog wordt geïnformeerd. Publicatie en de invoering van een bezwaarformulier of webmodule maken het eenvoudiger bezwaar in te dienen. De massaal bezwaarprocedure kan nog sneller worden doorlopen door een prejudiciële vraag te stellen. Ongeacht hoe de rechtsvraag wordt beantwoord doet de inspecteur collectief uitspraak op bezwaar. Belastingplichtigen kunnen niet meer om een individuele uitspraak vragen.

Let op!

  • Als een belastingplichtige ook op andere punten bezwaar heeft gemaakt, dan worden die direct individueel afgehandeld.
  • Momenteel loopt een massaal bezwaarprocedure tegen onder andere box 3-heffing. Drs. Cor Overduin, partner bij Grant Thornton, voert deze procedure namens de Bond van Belastingbetalers.

Tip

Andere belanghebbenden of deskundigen kunnen, desgevraagd, hun mening toelichten over de rechtsvraag.

Experimenten

De Belastingdienst zet steeds meer ICT in om de dienstverlening en controle te vereenvoudigingen. Experimenteren met heffen èn betalen zonder dat een voorafgaande aanslag of boete is opgelegd en een verruiming van de mogelijkheden voor verrekenen, moet helpen de dienstverlening eenvoudiger te maken.

Tip

De belastingschuldige hoeft niet mee te doen aan een experiment. Hij moet ermee instemmen.

Aanscherping disculpatiemogelijkheid

Voor verkopers van vennootschappen die (latente) belastingclaims voor herinvesteringsreserves en stille reserves bevatten, wordt de disculpatiemogelijkheid beperkt. Indien de herinvesteringsreserve of stille reserve binnen zes maanden wordt vervreemd, ligt het aansprakelijkheidsrisico voortaan bij de verkoper van de aandelen. Die moet dat risico uitsluiten door zekerheden van de koper te vragen.

Wilt u een vennootschap overdragen, laat u dan adviseren over de mogelijke fiscale gevolgen.