article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Overige maatregelen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2016 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Fictie exportregeling afvalstoffenbelasting.
  • Verlaging tarief energiebelasting.
  • Teruggaafregeling voor aardgas.
  • Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrij.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Fictie exportregeling afvalstoffenbelasting

Per 1 juli 2015 wordt ook afvalstoffenbelasting geheven voor het verkrijgen van toestemming om de afvalstoffen buiten Nederland te brengen en daar te laten verbranden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleent hiertoe toestemming bij beschikking. Op basis van de nieuwe fictie heeft de door ILT verleende toestemming voor het volledige vermelde gewicht betrekking op afvalstoffen die in het buitenland worden verbrand. Dit is alleen anders als dat uit de beschikking blijkt. Voor alle partijen is daardoor bij afgifte van de beschikking duidelijk hoeveel belasting verschuldigd is bij het aflopen van de beschikking.

Verlaging tarief energiebelasting

Het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt verder verlaagd. Per 1 januari 2016 wordt de tariefsverlaging 9,0 cent per kWh.

Tip

De tariefsverlaging naar 9,0 cent per kWh geldt voor coöperaties die de inspecteur vanaf 1 januari 2016 aanwijst, en ook voor coöperaties die al voor die datum zijn aangewezen.

Teruggaafregeling voor aardgas

Voor aardgas dat is geleverd voor gebruik als brandstof voor vaartuigen op communautaire wateren, waaronder de visserij, wordt een teruggaafregeling voorgesteld. Het gaat dan om alle wateren die toegankelijk zijn voor alle voor de commerciële zeescheepvaart geschikte zeeschepen, dus niet de binnenwateren.

Let op!

Pleziervaartuigen kunnen geen gebruik maken van de teruggaafregeling.

Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrij

Ten aanzien van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt een tariefverhoging en een aantal vereenvoudigingen voorgesteld. De twee huidige tarieven worden geüniformeerd en verhoogd naar € 7,91 per 100 liter. Het laagste tarief van de bieraccijns wordt daaraan gelijkgesteld. Daarnaast vervalt het onderscheid in huishoudelijk en niet huishoudelijk gebruik voor de berekening van de verbruiksbelasting voor onder andere siropen en poeders. Tot slot worden de vrijstellingen voor vruchten- en groentesappen in specifieke gevallen afgeschaft.