article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor de eigen woning

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2017 in werking treden, tenzij anders vermeld.

 • Besluit vruchtgebruik.
 • Versoepeling bij afkoop kapitaalverzekeringen en soortgelijke (bank)spaarproducten.
 • Verlenging aanslagtermijn schenking eigen woning.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Besluit vruchtgebruik

Ten eerste het besluit vruchtgebruik van 21 februari 2014. Per 2017 wordt in de wet opgenomen (vanaf 3.119a wet IB 2001) dat:

 • een schuld waarvan de belastingplichtige op grond van krachtens erfrecht verkregen recht van vruchtgebruik* gehouden is de kosten of lasten te dragen – mits aan overige voorwaarden is voldaan (waaronder de aflossingseis) – als eigenwoningschuld wordt aangemerkt, zodat recht bestaat op renteaftrek.
 • de restschuldregeling van toepassing is – mits aan de overige voorwaarden is voldaan- op de vruchtgebruiker;
 • als de vruchtgebruiker op het moment van overlijden van de erflater diens partner was:
  • het aflossingsschema van de erflater van toepassing blijft op de schuld waar het krachtens erfrecht gevestigde vruchtgebruik betrekking op heeft en;
  • de schuld voor de vruchtgebruiker een bestaande eigen woningschuld is (een schuld van voor 1 januari 2013, waarvoor dus geen aflossingseis geldt).

* Waar vruchtgebruik wordt genoemd, wordt overeenkomstig ook een recht op bewoning of een recht van gebruik bedoeld.

Versoepeling bij afkoop kapitaalverzekeringen en soortgelijke (bank)spaarproducten

Een van de voorwaarden om een vrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning, een beleggingsrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning is dat tenminste 15 of 20 jaar jaarlijks premie is ingelegd of bedragen zijn overgemaakt (de tijdklem). In sommige situaties kunnen mensen daar niet aan voldoen.
In de wet worden nu de uitzonderingssituaties uit het besluit opgenomen en uitgebreid. Er kan daardoor vervroegd worden afgekocht:

 • bij beëindiging partnerschap belastingplichtige;
 • bij schuldhulpverlening;
 • bij verkoop van de woning als op dat moment nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat;
 • de lasten van zijn woning - binnen afzienbare tijd – niet meer kan voldoen.

Bij goedkoper gaan wonen blijft bovendien de oude vrijstelling gelden.

Verlenging aanslagtermijn schenking eigen woning

Op grond van het Belastingplan 2016 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrijgesteld ontvangen. Op grond van de ervaringen met de regeling uit 2013/2014 wordt de termijn van voor het opleggen van een aanslag te kort gevonden. Vaak was niet tijdig duidelijk hoe de schenking was aangewend. De termijn voor het opleggen van een aanslag wordt om die reden met twee jaar verlengd tot vijf jaar.

Tip

Het is mogelijk deze vrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten.

Let op!

De toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde vrijstelling werd toegepast.