hero banner

Frank Ponsioen was sinds de start van zijn loopbaan in 1980 al werkzaam bij Grant Thornton. Sinds juli 2012 tot en met 30 juni 2019 vervulde hij de rol als bestuursvoorzitter van Grant Thornton. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is Frank uitgetreden als partner en heeft per 1 juli 2019 de voorzittershamer overgedragen aan Marcel Welsink. Frank blijft als ambassadeur verbonden aan Grant Thornton.

Ontmoet onze mensen