NL EN

Jurgen van Hattum is op 1 januari 2012 benoemd tot partner bij onze International Tax Services (ITS) in Amsterdam. Jurgen is sinds 2008 werkzaam binnen Grant Thornton en heeft zich sindsdien beziggehouden met het verder uitbouwen van de corporate praktijk. Daarvoor was hij ruim tien jaar werkzaam bij onder andere een Big-4 kantoor en als partner bij een middelgroot belastingadviesbureau.

Jurgen heeft zich gespecialiseerd in vennootschapsbelasting, maar heeft tevens een brede focus op alle andere belastingen waarmee internationaal opererende bedrijven te maken krijgen. Hij heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van onder meer fusies en overnames, due diligence onderzoeken, royalty structuren en transfer pricing. Daarnaast is Jurgen regelmatig betrokken geweest bij grote internationale projecten zoals reorganisaties, wereldwijde tournees en tax compliance coördinatie.

Binnen ITS richt Jurgen zich met name op het adviseren van buitenlandse (beursgenoteerde) bedrijven, maar ook op familiebedrijven die zich in Nederland willen vestigen of Nederlandse bedrijven die hun activiteiten in het buitenland willen uitbreiden. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met een grote verscheidenheid aan branchesectoren, maar vooral met een focus op private equity investeringen en de financiële sector.