banner image
Commissarissen benchmarkonderzoek 2022-2023

Kwaliteit evaluatie auditcommissie laat te wensen over

Er is grote behoefte aan het verbeteren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de auditcommissie én de rol van de visionair is een groot gemis. Deze twee belangrijke aandachtspunten blijken uit het tweede deelrapport van de 15de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken: ‘Kwaliteit evaluatie auditcommissie laat te wensen over’.

Rvc, kijk eens goed naar evaluatieproces auditcommissie!

Volgens de Nederlandse Corporate Governance Code moet de rvc “ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele commissarissen evalueren en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden bespreken.” Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoeksrapport zetten de onderzoekers bij het dikgedrukte gedeelte vraagtekens. Hoe grondig gebeurt die evaluatie? En wie vraagt de rvc om input bij die evaluatie? Respondenten zelf vinden in elk geval dat ze het proces van de evaluatie van het functioneren van de auditcommissie wel eens grondig tegen het licht mogen houden. Daarbij formuleren zij ook breed gedeelde verbeterwensen om bij die evaluaties gebruik te maken van een 360-gradenbenadering en om te kijken naar het functioneren van de afzonderlijke auditcommisieleden.

Waar is de rol van visionair?

Voor het goed functioneren, zijn verschillende rollen essentieel: de analyticus, de aanvoerder, de ‘domme’-vragensteller, de ambassadeur, de mediator en de visionair. Zowel bij de commissaris zelf, de rvc als de rvb geeft dit opvallende uitkomsten: de respondent uit namelijk zowel bij zichzelf, de rvc als de rvb bij de visionairsrol de meeste verbeterwensen. Blijkbaar mist de commissaris een persoon die een duidelijke visie heeft en de horizon weet te verleggen. En omdat de commissaris daar voor zichzelf óók de meeste verbetering wenst, is de vraag: waar komt die visie dan vandaan?

Over de 15de editie van het commissarissen benchmarkonderzoek

Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance bv en Prof. Dr. Herbert Rijken, werd dit jaar voor de 15de keer uitgevoerd. De resultaten zijn in twee deelrapporten gepubliceerd.

Aan het onderzoek deden 197 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee. Het onderzoek geeft resultaten weer voor in totaal 18 benchmarks. Hiertoe behoren benchmarks op sectorniveau: onder andere het beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, onderwijsinstelling en op persoonsgebonden niveau: de voorzitter van de rvc, de vrouwelijke commissaris, de jongere commissaris en de commissaris die lid is van de auditcommissie.

89 respondenten werkten mee via een persoonlijk interview en 108 respondenten vulden de online enquête in. Van de respondenten zijn er 83 vrouw, 60 vervullen de rol van voorzitter van een rvc.

De respondenten zijn benaderd via FBNed, de Governance University, de NCD, de NCR, de NVTZ, de NVTC, platform governance in cultuur, de VTW, stichting Topvrouwen.nl (nu SER), VNO-NCW metropool Amsterdam, VTOI-NVTK, stichting Blikverruimers, naast het eigen netwerk van commissarissen en bestuurders die veelal reeds jaren betrokken zijn bij het onderzoek. Dit jaar was Ortec sectorsponsor IT& digital en was IntegrationPeople cosponsor van het onderzoek.

Eerdere onderzoeken vindt u online terug.

kopieer tekst artikel