Groei financieren kan op allerlei manieren. Het is verstandig om eerst te kijken naar vormen van financiering die passen bij uw product of dienst. En om een goed beeld te hebben van verschillende manieren om te financieren en waarbij u dan rekening moet houden. Wilt u bijvoorbeeld investeren of heeft u werkkapitaal nodig? Is externe financiering noodzakelijk of gaat het uw onderneming zo voor de wind dat u beschikt over overtollige liquiditeiten? Wanneer is uw behoefte het grootst, en is dit tijdelijk of permanent of zit u in een branche met een seizoenspatroon?

Een liquiditeitsprognose geeft u inzicht in de toekomstig te verwachten geldstromen. U verwacht dat debiteuren binnen 30 dagen betalen en u op dezelfde wijze met uw crediteuren omgaat. Als dit afwijkt ten opzichte van uw prognose, maakt u een analyse en stuurt u bij. Een liquiditeitsprognose geeft u het gewenste inzicht. En externe partijen willen bij de financieringsaanvraag ook vaak een prognose ontvangen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

Actuele cijfers
Wij actualiseren uw liquiditeitsbegroting op basis van de cijfers uit uw online financiële administratie. Daarbij houden we rekening met de trends die voor de onderneming relevant zijn. En brengen wij samen met u nieuwe aspecten - zoals nieuw beleid, verwachte impact op te nemen acties, investeringen - in de liquiditeitsbegroting in. Hierdoor krijgt u snel inzicht in mogelijke tekorten en kunt u op basis van deze kennis uw beleid bijstellen.

Software
De dashboardsoftware geeft u de mogelijkheid om verschillende nieuwe scenario's door te rekenen. Zo heeft u de juiste informatie om uw onderneming waar nodig bij te sturen. Grant Thornton stelt de software beschikbaar, en ondersteunt ook u bij het maken van de overzichten of het gebruik van de software.

Dashboards
Al uw cijfers uit de online administratie komen bij elkaar in een financieel dashboard, met inzicht (over een specifieke periode) in onder andere uw vermogen, omzet, kosten en resultaat. KPI's die voor u relevant zijn en medewerkers informatie, zoals contractgegevens voor inzicht in aflopende tijdelijke contracten. Zo heeft u bijvoorbeeld inzicht in uw actuele liquiditeitspositie en of uw debiteuren voldoen binnen de betalingstermijn.

Bewaking
Zet uw cijfers af tegen de ingevoerde begroting en liquiditeitsprognose. Loopt het resultaat achter ten opzichte van uw begroting of staat misschien uw werkkapitaal onder druk en kunt u niet meer aan uw verplichtingen voldoen? Het bewaken van de gegevens uit de online administratie en het dashboard stellen u in staat tijdig te signaleren en te acteren. Zo kunt u met dit inzicht uw debiteurenbeheer aanpassen of tijdig krediet aanvragen. Van sturen op historische gegevens naar actuele en toekomstgerichte informatie.