Waar zijn de relevante digitale data in mijn onderneming? En hoe stel ik die
efficiënt veilig? Hoe kan ik in korte tijd grote hoeveelheden e-mails en documenten doorzoeken? Welke sporen zijn er nog te vinden op een laptop van een (ex-) medewerker? Hoe houd ik overzicht op het zoekproces? Hoe ga ik om met potentieel geprivilegieerde communicatie en privacy? Allemaal goeie vragen, want onderzoek in digitale data lijkt zo simpel, maar in de praktijk komt er veel bij kijken. Wij helpen u!

Zo blijft u in control

Wij zorgen dat potentieel relevante data geïdentificeerd en veiliggesteld zijn en gestructureerd doorzocht kunnen worden. Daarbij vertrouwen wij niet alleen op software, maar maken wij gebruik van een robuuste strategie, met planning en procesbeschrijving. Dat biedt houvast op het moment dat het net iets complexer blijkt dan vooraf gehoopt. Wij gaan platformonafhankelijk met de data aan de slag en hebben ruime ervaring met de materie en processen.

Digitale sporen zijn overal

Onze computer forensic experts identificeren relevante data en stellen die veilig. Dat is niet alleen een technisch proces, maar vergt ook gedegen kennis van de context. Alle keuzes maken we samen met u, op basis van uw specifieke behoefte en onze expertise. Zo maken wij bijvoorbeeld een feitelijke reconstructie van een incident. Vrijwel alle data in ondernemingen zijn tegenwoordig digitaal en de hoeveelheid neemt nog steeds sterk toe. Bijna elke toetsaanslag van uw medewerkers laat een spoor na, dat bij het reconstrueren van incidenten belangrijk kan zijn.

Snel een herhaalbaar resultaat

Ook bij eDiscovery is een zorgvuldig en doelgericht proces belangrijk. Zo verwerven wij inzicht in documenten en communicatie omtrent een specifiek onderwerp. U krijgt snel een herhaalbaar resultaat, dat ook goed gedocumenteerd is. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een intern onderzoek, de uitlevering van stukken aan een opsporingsdienst, een disclosure in een buitenlandse rechtszaak of de uitvoering van inzage in geval van een bewijsbeslag op basis van 843a Rv.

Wij managen het zoekproces

Van identificatie tot productie; wij ondersteunen u gedurende het gehele traject. Wij werken met de geaccepteerde standaarden en de laatste technologie, zodat de resultaten volgens een verifieerbaar en herhaalbaar proces tot stand komen. Zo bent u er zeker van dat u de juiste gegevens vindt en beoordeelt. Precies die data die aansluiten op uw doelstelling. Én u bent daarbij volledig. Ook belangrijk!

Wat levert het u op:

  • U heeft zekerheid dat alle relevante data geïdentificeerd en veiliggesteld zijn.
  • U kunt vertrouwen op juiste en effectieve analyses van de digitale sporen in uw systemen.
  • U heeft zorgvuldig verwerkte en gestructureerde data.
  • U isoleert die gegevens waarvan de herkomst herleidbaar is en gemaakte keuzes goed zijn vastgelegd.
  • Uw zoek- en productieproces is effectief en efficiënt georganiseerd.
  • U krijgt deskundig advies bij alle keuzes die gemaakt moeten worden.