Waar zijn de relevante digitale data in uw organisatie? Hoe stelt u die efficiënt veilig? Hoe doorzoekt u in korte tijd grote hoeveelheden e-mails en documenten? Hoe houd u overzicht op het zoekproces? Hoe gaat u om met potentieel geprivilegieerde communicatie en privacy? Goede vragen.

Het eDiscovery proces

Het proces van het doorzoeken van duizenden digitale documenten (meestal e-mailberichten met bijlagen) om daaruit voor de casus de relevante documenten te lokaliseren, analyseren en uiteindelijk te produceren wordt verricht via een gestandaardiseerd proces. Daarbij wordt door onze experts gebruik gemaakt van de meest moderne methoden en technieken.

Onze aanpak: in control, sporenonderzoek, resultaat en zoekproces

1. Zo blijft u in control

Onderzoek in digitale data lijkt zo simpel. In de praktijk komt er toch wel veel bij kijken. Wij identificeren potentieel relevante data en stellen dit veilig. Zo zijn de data gestructureerd te doorzoeken. We gebruiken hierbij zowel software en maken gebruik van een robuuste strategie met een planning en procesbeschrijving. Dat biedt u en ons houvast wanneer het complexer blijkt dan gehoopt. Wij gaan met de data aan de slag en hebben ruime ervaring met de materie en processen.

2. Digitale sporen zijn overal

Onze computer forensic experts identificeren relevante data en stellen dit veilig. Een technisch proces dat om kennis van de context vraagt. We maken alle keuzes samen met u. Op basis van uw specifieke behoefte en onze expertise maken we bijvoorbeeld een feitelijke reconstructie van een incident. Bijna alle data in organisaties zijn tegenwoordig digitaal en de hoeveelheid neemt nog steeds sterk toe. Ongeveer iedere toetsaanslag van uw werknemer laat een spoor na en kan bij het reconstrueren van incidenten belangrijk zijn.

3. Snel een herhaalbaar resultaat

Ook bij eDiscovery is een zorgvuldig en doelgericht proces belangrijk. Zo geven wij inzicht in documenten en communicatie over een specifiek onderwerp. U krijgt snel een herhaalbaar en goed gedocumenteerd resultaat. Dat heeft u bijvoorbeeld nodig voor een intern onderzoek, de uitlevering van stukken aan een opsporingsdienst, een disclosure in een buitenlandse rechtszaak of de uitvoering van inzage bij een bewijsbeslag op basis van artikel 843a Rv.

4. Managen van het zoekproces

Van identificatie tot productie ondersteunen we u tijdens het gehele traject. Wij werken met de geaccepteerde standaarden en de laatste technologie. Zo komen de resultaten volgens een verifieerbaar en herhaalbaar proces tot stand en bent u er zeker van dat u de juiste gegevens vindt en beoordeelt. Precies die data die aansluiten op uw doelstelling. En ook belangrijk: u bent daarbij volledig!

Wat levert het u op:

  • Zekerheid dat alle relevante data geïdentificeerd en veiliggesteld zijn.
  • Vertrouwen op juiste en effectieve analyses van de digitale sporen in uw systemen.
  • Zorgvuldig verwerkte en gestructureerde data.
  • Isoleren van gegevens waarvan de herkomst herleidbaar is en gemaakte keuzes goed zijn vastgelegd.
  • Een effectief en efficiënt georganiseerd zoek- en productieproces. Deskundig advies bij alle keuzes die u moet maken.