Als werkgever draagt u loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af over het salaris van uw werknemers. Uit de salarisadministratie volgt de hoogte van de in te houden loonbelasting. Die inhouding is echter afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld:

  • het ‘gebruikelijk loon’ dat u als aandeelhouder van een B.V. verplicht moet verdienen;
  • de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak;
  • extra heffingen op verboden ontslagvergoedingen;
  • hoe om te gaan met fooien aan uw personeel.

Daarnaast kent de loonbelasting een aantal bijzondere regelingen.

Werkkostenregeling

Of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belast zijn met loonbelasting wordt bepaald door de werkkostenregeling (WKR). Door in uw administratie goed bij te houden welke extraatjes u aan uw personeel geeft, voorkomt u een onverwachte naheffing.

Risico's

Als u personeel inleent kunt u aansprakelijk gesteld worden voor door de uitlener niet afgedragen loonbelasting, omzetbelasting en het salaris van de ingehuurde werknemers. Wij adviseren de risico’s van deze inleners- en ketenaansprakelijkheid goed in kaart te brengen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het bepalen van de hoogte van uw gebruikelijk loon;
  • beoordelen of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU);
  • inrichten van regelingen voor het boeien en binden van uw personeel;
  • inrichten van uw boekhouding voor de werkkostenregeling;
  • u adviseren over de inleners- en ketenaanspakelijkheid.

Loonbelasting

WKR masterclass en in-house training

Wilt u alle ins en outs weten over de Werkkostenregeling? En concrete handvatten krijgen om de WKR effectief toe te kunnen passen? Na deelname aan onze masterclass bent u weer helemaal ‘up-to-date’!

Gerelateerde diensten

WKR-checker

Maakt u geen of te weinig gebruik maken van de werkkostenregeling? En hoe voorkomt u naheffingen bij een verkeerde invulling van de WKR? Pas de WKR-checker toe.

Arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht specialisten zorgen dat u arbeidsrechtelijk in control bent, begeleiden ontslagprocedures en adviseren over alle aspecten van het arbeids- en ontslagrecht.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.