Als werkgever bent u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Om naheffingen van de belastingdienst te voorkomen wilt u dat de WKR juist wordt toegepast. Dit gaat in de praktijk weleens mis. Ook uw (interne) stakeholders kunnen verkeerde managementinformatie hierdoor ontvangen. En het kan voor komen dat u de WKR niet optimaal benut. Gemiste kans!

Controle vanuit de belastingdienst

De belastingdienst gaat steeds meer over op controles gebaseerd op data-analyse. U moet bij de belastingdienst een audit file aanleveren. Die vervolgens gecontroleerd wordt op de juistheid en betrouwbaarheid van uw data, onder andere op de toepassing van de WKR-regeling. Voorafgaand aan de controle wilt u zeker zijn dat u de WKR-regeling op een correcte wijze toepast. Want u wilt geen verassingen en u wilt het financiële management updaten over de volledigheid en betrouwbaarheid van de toepassing van de WKR.

Hoe weet ik of de WKR correct is toegepast?

U wilt niet continu nadenken of de WKR correct wordt toegepast, er een overschrijding plaatsvindt of dat de WKR niet optimaal benut wordt. Om de WKR op zo een effectief mogelijke manier toe te passen hebben wij voor u de WKR-checker ontwikkeld. Onze WKR-checker doorzoekt snel en adequaat uw audit file, door middel van zoektermen, op de relevante onderdelen. Die onderdelen analyseren wij vervolgens voor u. Met behulp van de geautomatiseerde checker minimaliseert u de risico’s van verkeerde toepassingen. De WKR-checker bestaat uit een vijftal stappen, namelijk:

 1. De analyse start altijd met een interview waarin een aantal vragen wordt gesteld omtrent de toepassing van de WKR.
 2. Nadat u uw databestanden heeft aangeleverd analyseren wij uw data, via ons beveiligde portaal.
 3. De WKR-checker genereert een aantal uitkomsten op basis van uw databestanden. De uitkomsten worden vervolgens door een WKR-specialist beoordeeld, waardoor het advies van hoogstaande kwaliteit is.
 4. Na de uitkomsten ontvangt u een rapport met de uitkomsten van de WKR-checker, inclusief aanvullingen van een WKR-specialist. Op basis van dit rapport nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Onze WKR-specialist bespreekt in dat gesprek samen met u de verbeteringen van het WKR-proces.
 5. Tot slot bepaalt u, op basis van het overhandigde rapport, zelf welke vervolgacties u neemt. Onze WKR-specialisten helpen en begeleiden u graag bij het succesvol inrichten van het WKR-proces om de vrijstelling zo optimaal mogelijk te benutten.

Uw voordelen van de WKR-checker

 • Uw WKR-risico’s worden verkleind.
 • Snel inzicht in uw WKR-toepassing op een kosteneffectieve manier.
 • Zekerheid over een eventuele overschrijding en uw inzicht voorkomt forse naheffing van 80 procent over de overschrijding.
 • Inzicht in de niet benutte vrije ruimte.
 • U kunt aan uw stakeholders laten zien dat u voor WKR-toepassing 'in control' bent.

Wat kan de WKR-checker voor u betekenen? Bekijk de video!

Wat kan de WKR-checker voor u betekenen

WKR-checker geeft BDP International inzicht in WKR kansen & risico’s

De uitdaging
De uitdaging
De uitdaging
Hoe is de Werkkostenregeling (WKR) geïmplementeerd, met het oog op de toekomst? En maken wij optimaal gebruik van de WKR-regeling?
De oplossing
De oplossing
De oplossing
Op basis van data-analyse, middels onze WKR-checker, kreeg BDP het gewenste inzicht.
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
De check leerde dat er een aantal aspecten van de WKR naar voren kwam die eerder niet scherp stonden. De vastlegging in de administratie is verbeterd. En de beschikbare vrije ruimte bleek groter dan berekend.
Lees de klantcase van BDP international

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

 • De vrije ruimte.
 • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
 • Hoe de WKR goed is voor de dga.
 • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.