article banner
Tax control

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

John Boer John Boer

Heeft u uw WKR-risico's in kaart?

Uw Tax Control Framework werkt. Uw medewerkers weten wat ze kunnen doen om fiscale risico's tot een minimum te beperken. En u houdt uw Tax Control Framework up-to-date. U merkt aan alle kanten hoe fijn het is om 'in control' te zijn. Logisch dat u zich afvraagt: kan ik met mijn Tax Control Framework nog meer risico's beperken, zoals mijn WKR-risico's?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Zorg dat u compliant bent. Met onze WKR-checker

De WKR heeft het hele systeem van kostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden ingrijpend gewijzigd. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de inrichting van uw financiële administratie. Nu uw administratie is ingericht, wilt u zeker weten of u de WKR-regels goed heeft 'vertaald' naar uw financiële administratie. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld. Hiermee kunnen wij snel en adequaat een analyse maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Hoe? Door in uw financiële administratie te zoeken op honderden voor de WKR relevante zoektermen. Zo krijgt u beter zicht op risico's, zoals naheffing van de belastingdienst, én besparingsmogelijkheden. Klinkt goed, toch?

Zo bent u voorbereid

Voor een internationale zakelijke dienstverlener hebben wij de WKR administratie gecheckt. De klant was op zoek naar duidelijkheid, omdat de regels en berichtgeving vanuit de belastingdienst ze dit niet gaf. De WKR checker gaf hen de bevestiging dat hun werkwijze juist is. Maar ook enkele aandachtspunten kwamen aan het licht, zoals een risico bij de onbelaste onkostenvergoedingen omdat deze niet onderbouwd waren. Ook bleken enkele loonelementen ondergebracht te kunnen worden in de vrije ruimte.

Dit leverde een besparing op van tienduizenden euro's per jaar! Met een WKR-check door Grant Thornton verkleint u op een makkelijke en effectieve manier uw WKR-risico's. U kunt de belastingdienst laten zien dat uw WKR-administratie op orde is. En bovendien kunt u op significante bespaarmogelijkheden stuiten. Waar wacht u nog op?

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Beschikt u over de juiste data om antwoord te kunnen geven op de vragen van de belastingdienst?

Actualiteiten

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR

Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing?

Snel veranderende wet- en regelgeving, een toenemende beschikbaarheid van fiscale data en meer interesse van stakeholders voor de fiscale positie van uw onderneming. Meer weten? 

Download het rapport Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing