Bedrijven in zwaar weer moeten maatregelen treffen, veelal met ingrijpende financiële en juridische gevolgen. Een surseance of faillissementsaanvraag vergt strategie, planning en communicatie naar schuldeisers, personeel, banken en overige stakeholders. Het is een ingrijpend proces waarbij ook uw handelen als bestuurder of toezichthouder nadien voorwerp van onderzoek kan zijn.

De bedrijfsjuristen van Grant Thornton kunnen u behoeden voor misstappen en u begeleiden bij een eventuele doorstart of faillissementsaanvraag. Zo gaan we na of van belang zijnde rechtsverhoudingen goed zijn vastgelegd, brengen we risico’s in kaart en voeren we onderhandelingen met schuldeisers en curatoren.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het adviseren ter voorkoming en beperking van risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid;
  • het houden van audits/onderzoeken op de volledigheid van uw contracten en dossiers;
  • het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers;
  • het voorbereiden en begeleiden van het proces van faillissementsaanvragen;
  • het onderzoeken naar de juridische mogelijkheden van doorstart;
  • onderhandelingen met de curator;
  • het adviseren bij aansprakelijkheidsclaims.
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
René is als senior bedrijfsjuridisch adviseur verantwoordelijk voor de algemene juridische praktijk van de vestiging in Alphen aan den Rijn, zowel in een adviserende als procederende rol. Onder meer op het gebied van contractenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en gezondheidsrecht. Hij stuurt een team van drie juridische medewerkers aan.
Lees meer over René Zijdeman
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Centrale diensten

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn