Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid

Hoe voorkom ik bestuurdersaansprakelijkheid?

Bedrijven in zwaar weer moeten maatregelen treffen, veelal met ingrijpende financiële en juridische gevolgen. Een surseance of faillissementsaanvraag vergt strategie, planning en communicatie naar schuldeisers, personeel, banken en overige stakeholders. Het is een ingrijpend proces waarbij ook uw handelen als bestuurder of toezichthouder nadien voorwerp van onderzoek kan zijn.

De bedrijfsjuristen van Grant Thornton kunnen u behoeden voor misstappen en u begeleiden bij een eventuele doorstart of faillissementsaanvraag. Zo gaan we na of van belang zijnde rechtsverhoudingen goed zijn vastgelegd, brengen we risico’s in kaart en voeren we onderhandelingen met schuldeisers en curatoren.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het adviseren ter voorkoming en beperking van risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid;
  • het houden van audits/onderzoeken op de volledigheid van uw contracten en dossiers;
  • het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers;
  • het voorbereiden en begeleiden van het proces van faillissementsaanvragen;
  • het onderzoeken naar de juridische mogelijkheden van doorstart;
  • onderhandelingen met de curator;
  • het adviseren bij aansprakelijkheidsclaims.