Bedrijven in zwaar weer moeten maatregelen treffen, veelal met ingrijpende financiële en juridische gevolgen. Een surseance of faillissementsaanvraag vergt strategie, planning en communicatie naar schuldeisers, personeel, banken en overige stakeholders. Kortom: een ingrijpend proces waarbij ook uw handelen als bestuurder of toezichthouder aanleiding voor onderzoek kan zijn.

Wij staan naast u om u te behoeden voor misstappen en u te begeleiden bij een eventuele doorstart of faillissementsaanvraag. Zo gaan we na of rechtsverhoudingen goed zijn vastgelegd, brengen we risico’s in kaart en voeren we onderhandelingen met schuldeisers en curatoren.

Dit doen wij:

  • Adviseren ter voorkoming en beperking van risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid
  • Audits/onderzoeken op de volledigheid van uw contracten en dossiers
  • Betalingsregelingen met schuldeisers
  • Voorbereiden en begeleiden van het proces van faillissementsaanvragen
  • Onderzoeken van de juridische mogelijkheden van doorstart;
  • Onderhandelen met de curator
  • Adviseren bij aansprakelijkheidsclaims

Stel uw vraag aan onze specialisten

Harmke de Hoop - Willems

Arnhem

+31 (0) 88 676 9443

Jeroen Bos

Alphen aan den Rijn

+31 (0) 88 676 9826

Henk van der Schouw

Leiden

+31 (0) 88 676 9578