Steward ownership

Continuïteit op 1: de sleutelrol van stewards binnen steward ownership

Géraldine Grünberg
Door:
Continuïteit op 1
Steward ownership is een eigendomsstructuur die bijzonder geschikt is voor familiebedrijven die op zoek zijn naar een duurzame oplossing voor eigendomsoverdracht. Het biedt een alternatief voor traditionele bedrijfsstructuren door het beheer en de controle over te dragen aan stewards die worden geselecteerd op basis van hun competenties en kwalificaties, in plaats van bloedlijnen. Dit is dus een mogelijke oplossing van het continuïteitsprobleem binnen familiebedrijven.
Onderwerpen

Wie zijn die stewards en wat is hun achtergrond?

Stewards spelen een cruciale rol in het concept van steward ownership. Zij zijn degenen die binnen deze structuur de verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en de continuïteit van het bedrijf. Het idee is dat de stewards, die nauw betrokken zijn bij het bedrijf, beslissingen nemen die niet alleen gericht zijn op winstmaximalisatie. Ze zijn ook gericht op het behalen van lange termijndoelen, duurzaamheid en het behoud van de missie van het bedrijf.

Het is mogelijk dat stewards medewerkers zijn, onafhankelijke experts, familieleden, of soms zelfs de eigenaar van het bedrijf. We zien met regelmaat dat stewards al bij het bedrijf werkten, voor zij als steward aan werden gesteld. Vaak zijn stewards nauw verbonden met het bedrijf of haar doelstellingen. Stewards kunnen zowel een actieve en creërende rol vervullen bij het vormgeven en uitvoeren van de missie en het doel van het bedrijf, als een controlerende rol hebben. 

Een zorgvuldige selectie op basis van expertise en toewijding aan de bedrijfsmissie, in plaats van alleen bloedverwantschap, is daarbij key. Dit selectieproces wordt vaak uitgevoerd door bestaande stewards of door een speciale commissie.

Belang van stewards

Stewards kunnen continuïteitsproblemen in bijvoorbeeld familiebedrijven helpen voorkomen. Zij worden gekozen op basis van hun competenties en kwalificaties, hebben (meestal) geen familiebanden en houden de bedrijfsmissie en een duurzame eigendomsvisie voor ogen. Zij zijn niet afhankelijk van dividenduitkeringen, waardoor er ruimte is voor stabiele groei en langetermijnperspectief.

Uitdagingen en overwegingen

De inzet van stewards heeft veel voordelen, waaronder die van het garanderen van de continuïteit. Toch zijn er ook uitdagingen gemoeid met de inzet van stewards. Denk bijvoorbeeld aan minder directe eigenaarsbelangen en winstbesef. Dit kan zijn weerslag hebben op de besluitvorming binnen het bedrijf en de betrokkenheid van de stewards bij bijvoorbeeld de werknemers en/of het product. Stewards die minder gericht zijn op winst, streven mogelijk andere waarden en doelstellingen na, die niet altijd overeenkomen met die van de (eerdere) eigenaren. Dit kan ook zijn weerslag hebben op bijvoorbeeld de investeringsbereidheid van stewards. 

Stewards moeten goed passen bij (en in) de bedrijfscultuur. Dit is een subjectieve eis die niet altijd te garanderen valt in een selectie proces. Zorg dus voor voldoende inzicht in de wensen binnen het bedrijf en in geval van de voortzetting van het familiebedrijf, de kernwaarden die het bedrijf hebben gemaakt tot wat het is. 

Steward ownership is een interessante optie voor familiebedrijven die hun missie en waarden willen behouden en een geschikte en gedreven directeur/manager aan de top willen waarborgen. Het biedt een alternatief voor traditionele bedrijfsopvolging en kan bijdragen aan de langetermijncontinuïteit van het bedrijf.

Meer weten over steward ownership?

Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Neem contact op