Hoeveel loonbelasting moet u inhouden over het salaris van uw werknemers?

Als werkgever draagt u loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af over het salaris van uw werknemers. Uit de salarisadministratie volgt de hoogte van de in te houden loonbelasting. Die inhouding is echter afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld:

  • het ‘gebruikelijk loon’ dat u als aandeelhouder van een B.V. verplicht moet verdienen;
  • de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak;
  • extra heffingen op verboden ontslagvergoedingen;
  • hoe om te gaan met fooien aan uw personeel.

Daarnaast kent de loonbelasting een aantal bijzondere regelingen.

Senior tax manager John Boer

+31 (0) 88 676 9086

Neem contact op

Werkkostenregeling

Of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belast zijn met loonbelasting wordt bepaald door de werkkostenregeling (WKR). Door in uw administratie goed bij te houden welke extraatjes u aan uw personeel geeft, voorkomt u een onverwachte naheffing.

Risico's

Als u personeel inleent kunt u aansprakelijk gesteld worden voor door de uitlener niet afgedragen loonbelasting, omzetbelasting en het salaris van de ingehuurde werknemers. Wij adviseren de risico’s van deze inleners- en ketenaansprakelijkheid goed in kaart te brengen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het bepalen van de hoogte van uw gebruikelijk loon;
  • beoordelen of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU);
  • inrichten van regelingen voor het boeien en binden van uw personeel;
  • inrichten van uw boekhouding voor de werkkostenregeling;
  • u adviseren over de inleners- en ketenaanspakelijkheid.