Voorgaand evenement donderdag 30 november 2023

Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

Het voeren van een goed personeelsbeleid is voor ondernemers van cruciaal belang. Daarom is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied. Tijdens het webinar Actualiteiten Arbeidsrecht delen we praktische kennis en tips die van directe waarde zijn voor u als ondernemer, bedrijfsjurist of HR-professional. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen op het gebied van arbeid en personeel.

Waar gaan we het over hebben?

Kwalificatie van de arbeidsrelatie

We nemen u mee in de ontwikkelingen omtrent de kwalificatie van de arbeidsrelatie en de gevolgen daarvan voor het werken met ZZP’ers. Denk hierbij aan de Deliveroo-zaak en het conceptwetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden waarmee de regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen verduidelijkt moeten worden.

Flexwerkers

We gaan in op het wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers, wat tot doel heeft om het verschil tussen vaste en flexibele banen te verkleinen. Wat zijn voor u de gevolgen als onder andere de ketenregeling wordt aangescherpt en de oproepovereenkomsten wordt afgeschaft?

De zieke werknemer

We bespreken de recente wijziging met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook belichten we de aanpassingen in het Plan van Aanpak-formulier en het wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers.

Overige wetsvoorstellen

We werpen een blik op de mogelijke hervormingen van het concurrentiebeding en de impact op werkgevers en werknemers.

We gaan in op de aankomende wijzingen op het gebied van het Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding.

Voor wie?

Ondernemers in het MKB, HR-professionals, bedrijfsjuristen.

Wanneer?

Donderdag 30 november van 13:00 uur tot 14:00 uur. Het webinar is na aanmelding ook op een later moment terug te kijken.

Dit webinar maakt deel uit van een maandelijkse serie webinars voor het MKB, waarin wij actuele onderwerpen behandelen. Na afloop van het webinar ontvangt u per e-mail de opname, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Sprekers

Christiaan Buizer
Partner tax

Christiaan Buizer is als partner belastingadviseur werkzaam bij Grant Thornton. Zijn klanten zijn met name (middel-)grote nationale en internationale ondernemingen en hun aandeelhouders, vaak actief in bouw, handel en logistiek en deurwaarderij. Christiaan zet zijn expertise vooral in op het vlak van vennootschapsbelasting, herstructureringen, overdrachtsbelasting en estate planning. Vanaf maart 2020 heeft Christiaan zich gespecialiseerd in de corona steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en het uitstel van betaling van belastingen.

Anne Hofman
Senior consultant legal

Anne spitst zich nu toe op alle aspecten van het arbeidsrecht. Zij is specialist op het gebied van flexibele arbeidsverhoudingen, zoals uitzending, detachering en grensoverschrijdende terbeschikkingstelling. Daarnaast houdt zij zich veel bezig met ontslagkwesties, reorganisaties, arbeidsongeschiktheid, wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En denk ook aan personeelskwesties zoals sanctioneren en beoordelen.

Melissa Overbeek
Jr. Legal Consultant Arbeidsrecht
Melissa Overbeek

Melissa Overbeek is als specialist arbeidsrecht werkzaam bij Grant Thornton. Zij spitst zich nu toe op alle aspecten van het arbeidsrecht. Denk hierbij aan ontslagkwesties, reorganisaties, arbeidsongeschiktheid en wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is Melissa veel bezig met personeelskwesties zoals sanctioneren en beoordelen. Melissa is lid van de "Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrecht Adviseurs.

Aankomende evenementen