Private Clients

Aflossen erfrechtelijke overbedelingsschulden: hoe doet u dit?

Erik van der Sande
Door:
senior woman writing testament
Overlijdt uw partner? Vaak ontstaat er daardoor een overbedelingsschuld aan uw kinderen. Wilt u de schuld aflossen, regel dit dan goed!
Onderwerpen

Hoe ontstaat overbedelingsschuld?

De wettelijke verdeling zorgt er vaak voor dat bij overlijden van één van de ouders een schuld aan de kinderen ontstaat. De langstlevende ouder en de kinderen zijn dan namelijk voor gelijke delen erfgenaam, maar alle bezittingen en schulden gaan naar de langstlevende ouder en deze krijgt dus teveel. De kinderen hebben wel recht op hun wettelijk erfdeel, maar krijgen dit in de vorm van een vordering op de langstlevende ouder. Deze kunnen zij pas innen als ook de langstlevende ouder overlijdt.

Hoe verwerkt u deze schuld in uw aangifte?

De vordering van uw kinderen en de schuld van u als langstlevende ouder mogen niet in box 3 worden opgenomen. Komt u uiteindelijk als langstlevende ouder ook te overlijden, dan vermindert uw nalatenschap met deze schuld (en bijgeschreven rente). Hierdoor zijn uw erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd.

Wat zijn de voordelen van het aflossen van de schuld?

  • Besluit u als langstlevende ouder vóór uw overlijden de schuld al af te lossen? Dan levert dit de volgende voordelen op:
  • Aflossing verlaagt het vermogen van u als langstlevende ouder in box 3. U hoeft dan misschien minder eigen bijdrage te betalen op basis van de Wet langdurige zorg.
  • Het kan zijn dat uw erfgenamen door bijgeschreven rente minder erfbelasting zijn verschuldigd bij uw overlijden. Hier staat tegenover dat het vermogen dat door eerdere aflossing bij uw kind terecht komt daar rendeert. Overweeg wat voordeliger is.

Maak van schuld geen schenking!

De schulden zijn vaak renteloos, daarom mag u niet de nominale waarde van de schuld aflossen. Doet u dit wel, dan is dat een schenking. Het juiste bedrag is lastig uit te rekenen. Het hanteren van de juiste marktrente is belangrijk.

Bewaar gegevens goed!

Omdat de vordering en schuld niet in box 3 zijn opgenomen, hebben veel nabestaanden hier geen zicht meer op. Het is bij uw overlijden als langstlevende ouder dan niet altijd duidelijk hoe hoog de schuld is. Bewaar alle gegevens over de afwikkeling van de nalatenschap dus goed. Bespreek dit ook met uw kinderen en stem dit goed af met één van onze adviseurs.

Contact

Benieuwd wat onze estate planning specialisten voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen