article banner
Btw

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij ketentransacties?

Bob van der Steen

Per 1 januari 2020 voeren Nederland en de andere EU-lidstaten een aantal zogenoemde quick fixes door, met als doel het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties te harmoniseren. Dit is nodig omdat de lidstaten er verschillende regels op nahouden. In ons eerste artikel over de quick fixes gingen wij in op nieuwe voorwaarden voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen. In dit tweede artikel in de reeks quick fixes leest u meer over de wijzigingen bij grensoverschrijdende ketentransacties, en in het bijzonder wie in de keten het nultarief voor de intracommunautaire levering mag toepassen.

Wat is een ketentransactie?

Het kenmerkende aan een ketentransactie is dat goederen meerdere keren worden verhandeld en uiteindelijk rechtstreeks van de eerste verkoper naar de laatste afnemer overgaan. Blijven de goederen binnen Nederland? Dan zijn alle transacties belast met Nederlandse btw. Zijn de goederen in verband met de ketentransactie vervoerd van Nederland naar een andere EU-lidstaat? Dan is in de regel maar één transactie in de keten belast met het nultarief in verband met de intracommunautaire transactie. De regels voor welke transactie het nultarief kan gelden zijn onvoldoende duidelijk en daarom deze quick fix.

Welke transactie mag tegen het nultarief?

In de nieuwe regels is bepaald dat de transactie aan de tussenpersoon in de keten - die het vervoer verzorgt of laat verzorgen - is aan te merken als de intra communautaire levering, waarvoor het nultarief geldt. Dit is anders als die tussenpersoon aan zijn leverancier een btw-nummer van het land van vertrek verstrekt. Dan is de levering door die tussenpersoon, de levering waarvoor het nultarief geldt. De tussenpersoon moet, aan de hand van boeken en bescheiden, kunnen aantonen dat hij inderdaad degene is die het vervoer verzorgt of laat verzorgen.

Gevolgen ketentransactie

Als bekend is welke transactie in de keten tegen het nultarief mag, dan ontstaat er duidelijkheid over de andere transacties in de keten. Transacties voor de nultarief IC transactie zijn dan belast in het land van vertrek, en transactie na de nultarief IC transactie zijn dan belast in het land van aankomst. Bent u betrokken in zo’n keten? Dan kan het betekenen dat u ofwel moet registeren in het land van vertrek, ofwel in het land van aankomst. Of dit zo is, is afhankelijk van een flink aantal factoren die weer per ketentransactie verschillend kunnen uitpakken.

Ons advies

Als u betrokken bent in een ketentransactie dan adviseren wij u tijdig de btw-gevolgen in kaart te brengen. Wellicht dat bijvoorbeeld met andere afspraken over het vervoer in de keten u extra kosten voor btw-registraties in het land van vertrek of aankomst kunt voorkomen. Past u het nultarief toe? Dan moet u er zeker van zijn dat uw verkoop in de keten de transactie is waarvoor het nultarief mag worden toegepast. Soms is dit eenvoudig te bepalen, maar bij meer complexe en langere ketentransacties kan dit behoorlijk lastig zijn. Onze btw-adviseurs staan voor u klaar om u hierbij te begeleiden.

Lees ook ons eerdere artikel over de quick fixes: Bent u klaar voor de btw-wijzigingen (quick fixes) per 1 januari 2020?

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Actualiteiten

Btw quick fixes

Per 1 januari 2020 voeren alle EU-lidstaten een aantal zogenoemde quick fixes door, met als doel het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties te harmoniseren. Dit is nodig omdat de lidstaten er verschillende regels op nahouden. Lees meer over de btw quick fixes in onze serie.

Bent u klaar voor de btw-wijzigingen (quick fixes) per 1 januari 2020?

Om het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie te harmoniseren en verbeteren, voert Nederland per 1 januari 2020 vier zogenoemde quick fixes door. Deze vereenvoudigingen kunnen van invloed zijn op uw bedrijfsvoering, administratie, contracten en facturatie. Daarom lichten wij deze wijzigingen de komende weken verder toe. Lees verder.

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij ketentransacties?

In dit tweede artikel in de reeks quick fixes leest u meer over de wijzigingen bij grensoverschrijdende ketentransacties, en in het bijzonder wie in de keten het nultarief voor de intracommunautaire levering mag toepassen. Lees verder.

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij voorraad op afroep en consignatiezendingen?

In dit derde artikel van de reeks komen de regels voor voorraad op afroep en consignatiezendingen aan bod. Lees verder.