article banner
Tax

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij voorraad op afroep en consignatiezendingen?

Per 1 januari 2020 voeren alle EU-lidstaten een aantal zogenoemde quick fixes door, met als doel het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties te harmoniseren. Dit is nodig omdat de lidstaten er verschillende regels op nahouden. In voorgaande artikelen hebben wij de quick fixes voor de nieuwe voorwaarden voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen en de wijzigingen bij grensoverschrijdende ketentransacties behandeld. In dit derde artikel van de reeks komen de regels voor voorraad op afroep en consignatiezendingen aan bod.

Call off stock of voorraad op afroep zendingen

Hiervan is sprake als leveranciers goederen alvast opslaan bij hun toekomstige afnemer, waarbij de goederen op een door deze afnemer te bepalen tijdstip aan hem worden geleverd. Als die goederen uit een andere EU-Lidstaat komen, zou de leverancier in het land van zijn afnemer moeten registreren voor de btw en btw-aangiften moeten doen. Veel lidstaten hebben echter regels om registratie te voorkomen, maar deze verschillen nu nog. Vandaar dat vanaf 1 januari 2020 nieuwe verplichte regels voor voorraad op afroep gaan gelden om de regels gelijk te trekken. De voornaamste regels worden:

  • De voorraad moet bestemd zijn voor een afnemer.
  • De leverancier mag niet zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben in het land van voorraad van de goederen.
  • De afnemer moet geregistreerd zijn in het land waar de voorraad wordt gehouden.
  • De leverancier vermeldt de overbrenging op de Opgaaf Intra Communautaire Leveringen.

De leverancier en afnemer hebben allerlei administratieve verplichtingen en moeten de goederen binnen 12 maanden zijn verkocht, anders volgt alsnog registratie als de goederen niet terugkeren naar de leverancier.

Consignatiezending

Bij consignatiezending brengt een leverancier zijn eigen voorraad onder bij een consignatiehouder en zijn de afnemers nog niet bekend. Een aantal landen in de EU (waaronder Nederland) staat nu nog toe dat registratie van de leverancier in het land waar de consignatievoorraad ligt, achterwege kan blijven mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Vanaf 1 januari 2020 moet de leverancier echter registreren in het land waar de consignatievoorraad ligt. De Lidstaten mogen niet langer goedkeuren dat registratie achterwege blijft. De Nederlandse goedkeuring is dan ook per 1 januari 2020 ingetrokken.

Ons advies

Er gaat veel veranderen, zowel op het vlak van de voorwaarden als op gebied van de rapportageverplichtingen. Heeft u te maken met call off of consignatiezendingen als leverancier naar andere EU-landen of als afnemer / consignatiehouder? Laat u zich dan goed informeren over de gevolgen van de nieuwe regels in uw specifieke situatie. Onze btw-adviseurs helpen u graag hierbij.

Actualiteiten

Btw quick fixes

Per 1 januari 2020 voeren alle EU-lidstaten een aantal zogenoemde quick fixes door, met als doel het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties te harmoniseren. Dit is nodig omdat de lidstaten er verschillende regels op nahouden. Lees meer over de btw quick fixes in onze serie.

Bent u klaar voor de btw-wijzigingen (quick fixes) per 1 januari 2020?

Om het btw-stelsel voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie te harmoniseren en verbeteren, voert Nederland per 1 januari 2020 vier zogenoemde quick fixes door. Deze vereenvoudigingen kunnen van invloed zijn op uw bedrijfsvoering, administratie, contracten en facturatie. Daarom lichten wij deze wijzigingen de komende weken verder toe. .

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij ketentransacties?

In dit tweede artikel in de reeks quick fixes leest u meer over de wijzigingen bij grensoverschrijdende ketentransacties, en in het bijzonder wie in de keten het nultarief voor de intracommunautaire levering mag toepassen. Lees verder.

Btw quick fixes: wat wijzigt er bij voorraad op afroep en consignatiezendingen?

In dit derde artikel van de reeks komen de regels voor voorraad op afroep en consignatiezendingen aan bod. Lees verder.