WTZA

Geen deponeringsplicht WTZA-jaarverantwoording over 2022 en 2023

Stefan van Huizen
Door:
nurse and senior patient hold hands
Op 5 juli jl. besloot minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer om de verplichte jaarverantwoording voor eerstelijnszorgaanbieders met 2 jaar uit te stellen. Dit besluit heeft dan betrekking op de zorgorganisaties, die onder de vroegere Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) geen jaarverantwoordingsplicht hadden, zoals alle huisartsen-, mondzorg- en paramedische praktijken en apotheken.
Onderwerpen

Het uitstel betekent dat u over 2022 en 2023 geen jaarverantwoording hoeft te deponeren. 

Rekening gehouden met eerstelijnspraktijken 

De minister wil de rust in het proces terugbrengen door het indrukken van een pauzeknop. Minister Helder gaf aan dat ze zo rekening houdt met eerstelijnspraktijken, voor wie de jaarverantwoordingsplicht een zware last is. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt ze een pragmatische oplossing. De Eerstelijnscoalitie gaf aan blij te zijn dat de minister de zorgen uit de eerste lijn serieus neemt en de verplichte jaarverantwoording uitstelt tot 2025.   

Intern toezicht bij zorgmedewerkers 

Tijdens het debat werd ook gesproken over de verplichting in de Wtza tot het instellen van intern toezicht bij meer dan 25 zorgmedewerkers. Diverse kamerpartijen stelden voor deze grens te verhogen naar 50 of zelfs 75 zorgmedewerkers. Minister Helder wilde hierover echter geen ‘overhaast’ besluit nemen en gaf aan op deze zaak terug te komen in de brief over de Invoeringstoets, die dit najaar ruim voor de begrotingsbehandeling VWS (in oktober) op het programma staat. 

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over de jaarverantwoording en de Wtza?

Neem contact op met één van onze specialisten