article banner
Belastingadvies

Hoe ziet mijn pensioen eruit na de echtscheiding?

Erik van der Sande Erik van der Sande

Verdelen van uw opgebouwde pensioen

Scheiden heeft meerdere gevolgen. U moet afspraken maken over bijvoorbeeld uw kinderen, uw huis en ook het opgebouwde pensioen. Tijdens uw huwelijk bouwt u samen pensioen op, het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Mogelijk hebt u hier al bij het aangaan van het huwelijk over nagedacht. Door bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen hoe bij een eventuele scheiding het pensioen verdeeld wordt. Wanneer niets is geregeld, is de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding van toepassing.

Inzicht in de fiscale gevolgen van pensioenafspraken

In deze wet is opgenomen hoe het pensioen bij echtscheiding verdeeld wordt. U kunt van deze wettelijke verdeling afwijken. De afwijkende afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Het is voor u belangrijk dat u inzicht heeft in de fiscale gevolgen van de afwijkende afspraak. Onze pensioenadviseurs kunnen een rapportage opstellen waarin de verdeling van het pensioen is opgenomen alsmede alternatieve mogelijkheden. Een juiste verdeling is ook van belang voor het door een dga opgebouwde pensioen in eigen beheer. Mogelijk heeft omzetting plaatsgevonden in een oudedagsverplichting. Verder dient u ook aandacht te schenken aan lopende lijfrentevoorzieningen.

Wat als u een pensioenafspraak vergeet vast te leggen?

Als u bijvoorbeeld afwijkt van de wettelijke verdeling van pensioenrechten, dan legt u afspraken vast in huwelijksvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant. Een juiste formulering is daarbij van groot belang. Wat vaak vergeten wordt is om bij het afzien van nabestaandenpensioen ook vast te leggen dat wordt afgezien van het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen geeft recht op een pensioenuitkering na overlijden van de ex-partner. Legt u dit niet goed vast, dan kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan.

In een hectische periode van de echtscheiding helpen onze adviseurs om financieel inzicht te creëren en daarmee financiële optimalisatie. Stel dat uw advocaat een berekening nodig heeft voor het echtscheidingsconvenant of de rechtbank. De adviseurs van Grant Thornton hebben hiervoor de juiste expertise.

Gerelateerde artikelen

Wat is de impact van scheiden op mijn vermogen?

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? De verdeling van uw vermogen is hiervan afhankelijk. Lees over drie voorbeelden waar u rekening mee kunt houden.

Hoe ziet mijn pensioen eruit na de echtscheiding?

Tijdens uw huwelijk bouwt u samen pensioen op, het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Mogelijk hebt u hier al bij het aangaan van het huwelijk over nagedacht. Door bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen hoe bij een eventuele scheiding het pensioen verdeeld wordt. Wanneer niets is geregeld, is de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding van toepassing. Lees meer over de fiscale gevolgen voor uw pensioen na scheiding.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? Lees meer over de financiële gevolgen voor uw koopwoning na echtscheiding.

Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor mijn onderneming?

Als ondernemer krijgt u bij een echtscheiding het nodige voor de kiezen. Naast keuzestress over de verdeling van het vermogenhet pensioen en de koopwoning komt u ook voor de vraag te staan of de onderneming kan worden voortgezet. En zo ja, wat moet u aan uw ex-partner betalen? Dit kan leiden tot vele discussies. Het uitkopen van uw ex-partner kan een behoorlijke aanslag betekenen op de financiering. En vergeet niet dat u mogelijk ook alimentatie moet betalen. Lees meer over de gevolgen van een echtscheiding voor uw onderneming.