Estate planning

Vermogensupdate: nieuwe inzichten over de schenk- en erfbelasting

Mr. Erik van der Sande Mr. Erik van der Sande

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

November 2019

In deze vermogensupdate leest u over:

  • Veel belastingvoordeel bij schenking woning.
  • Erfbelasting betalen met kunst.
  • Stagnatie bij de belastingdienst digitaal indienen aangiften erfbelasting.
  • Oudedagsverplichting: let op de erfstelling in het testament!
  • Vererving van de in het buitenland gelegen woning.

Juli 2019

In deze vermogensupdate leest u over:

  • Schenking aan een minderjarige onder voorwaarden.
  • De uitsluitingsclausule in een gemeenschap van goederen.
  • Eigenwoningverleden van u en uw partner.
  • Wat gebeurt er bij overlijden met de oudedagsverplichting?
  • Echtscheiding en rekening-courantschuld als pinautomaat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan