Private clients

Vermogensupdate: schenk- en erfbelasting

Door:
insight featured image
U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.
Onderwerpen

Meld u aan voor de Vermogensupdate

Maart 2024

Belastingrente verhoogd: vraag tijdig voorlopige aanslag aan

Met ingang van 1 januari 2024 is de belastingrente weer verhoogd. Het tijdig aanvragen of aanpassen van uw voorlopige aanslag is daarmee belangrijker dan ooit. Wat betekent dit voor u?

Whitepaper Filantropie: Persoonlijke en zakelijke maatschappelijke impact

Het schenken aan goede doelen is niet alleen goed voor onze samenleving en bevredigend voor uzelf, maar het kan ook belastingvoordelen opleveren. Er zijn verschillende fiscaal aantrekkelijke manieren om op een betrokken en duurzame manier te geven. Dit whitepaper informeert u over het schenken vanuit privé, maar ook wanneer u via uw onderneming een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke doelen. Welke vorm van schenken is op welke manier fiscaal het meest aantrekkelijk?

Hoge Raad oordeelt: huwelijkse voorwaarden aanpassen vlak voor overlijden geen schenking

Op 16 februari 2024 heeft de Hoge Raad belangrijke uitspraak gedaan. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens of voorafgaand aan het huwelijk wordt niet automatisch gezien als een (belaste) schenking, zelfs niet als de echtgenoten het vermogen in de huwelijksgemeenschap anders verdelen dan 50/50. Alleen in specifieke situaties kan de vermogensverschuiving, die door de wijziging van de huwelijksvoorwaarden ontstaat, worden gezien als een belaste schenking.

Box 3: komt er nu duidelijkheid?

Er lopen veel procedures over de belasting box 3 en lagere rechters hebben al uitspraken gedaan. De Hoge Raad is nu aan zet. Komt er weer een uitspraak van de Hoge Raad dat, net als het Kerstarrest, inslaat als een bom? Recent heeft Advocaat-Generaal (A-G) Pauwels een conclusie genomen in vijf procedures. Welk advies is er gegeven aan de Hoge Raad?

Banksparen extra interessant

Sparen voor uw oude dag kan op verschillende manieren. Bent u een directeur-grootaandeelhouder of zzp’er? Dan is banksparen een interessante mogelijkheid, maar hoe werkt banksparen?

Oudedagsverplichting: voorkom onnodige belasting na uw overlijden!

Heeft u als dga tussen 2017 en 2019 uw pensioen in eigen beheer omgezet naar een oudedagsverplichting (ODV)? Door de complexe regelgeving rondom de ODV is er nog veel onduidelijkheid. Wat kunt u regelen om toekomstige problemen te voorkomen?

December 2023

Optimaliseer nog in 2023 uw fiscale positie

Het einde van het 2023 is in zicht. Wat moet u dit jaar nog regelen om de fiscale regelingen optimaal te benutten en te anticiperen op de fiscale wijzigingen per 2024? We geven u een overzicht en gaan in op schenkingen, vorderingsrecht op partner, dividend vanuit uw BV, excessief lenen en het belastingtarief in box 3.

Whitepaper: Oudedagsverplichting: voorkom onnodige belasting na uw overlijden!

De ODV-regelgeving is complex en heeft geleid tot veel onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft enkele handreikingen uitgebracht, maar er blijven vragen. Hoe kunt u zich het beste voorbereiden in deze onzekere tijden?

Gewijzigd toepassingsgebied btw: voorbereid in 3 stappen!

Zijn uw hoofdhuis (HH) en/of vaste inrichting (VI) lid van een fiscale eenheid in de EU? Dan vallen de prestaties hiertussen vanaf 1 januari 2024 niet meer buiten het toepassingsgebied van de btw. Dit heeft grote gevolgen voor uw onderneming! Wat moet u weten en hoe bereidt u zich hier goed op voor?

Nieuwe regels voor conditionele bronbelasting op dividenden

Bent u vanaf 1 januari 2024 óók inhoudingsplichtig voor de conditionele bronbelasting op dividenden? Vanaf dan geldt een aanvullende bronbelasting op dividenden voor laagbelaste jurisdicties en bij misbruik. Hoe komt u erachter of u straks inhoudingsplichtig bent? En waar moet u dan rekening mee houden?

Verbouwing eigenlijk nieuwbouw? Let op overdrachtsbelasting!

Heeft u of bent u van plan een (gedeeltelijk) ingrijpend verbouwd pand te kopen? Misschien is er dan wel sprake van nieuwbouw en bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Hoe zit dit precies?

Oktober 2023

Whitepaper: Levenstestament voor ondernemers

Staat u er weleens bij stil hoe uw financiële en medische zaken geregeld moeten worden als u hier zelf niet meer toe in staat bent? Een zwaar ongeluk of een ziekte als dementie kan tot gevolg hebben dat u, bij leven, niet meer uw eigen keuzes kunt maken. Uw “gewone” testament treedt nog niet in werking omdat u nog niet bent overleden. Een levenstestament is de oplossing. Ontdek wat u kunt regelen en hoe u dit aanpakt.

Groen beleggen en sparen: wat levert heffingskorting u op?

Groen sparen en beleggen levert meestal een lager rendement op. Om deze manier van sparen en beleggen toch te stimuleren, is een extra vrijstelling groene beleggingen opgenomen in box 3 en geldt er een extra heffingskorting van het vrijgestelde bedrag. Voor een extra stimulans wil het kabinet deze heffingskorting nu verhogen. Wat levert u dit op?

Zware belasting verhuurde woning? Denk eens out-of-the-box 3!

Verhuurders van woningen (en van andere panden) klagen steen en been over de zware box 3 belasting. Hoe voorkomt u deze belasting op verhuurde woningen in box 3? Denk eens ‘out-of-the-box-3'! Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan het ter beschikking stellen van uw panden aan uw eigen BV?

Update BOR: Voorstellen om de bedrijfsopvolgingsregelingen te wijzigen

Heeft u een vennootschap die een onderneming drijft? De doorschuifregeling (DSR) en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) maken het mogelijk om, als overdrager van aandelen, de box 2 claim in de inkomstenbelasting door te schuiven. Wij geven uitleg.

Einde fiscale voordelen Open Fonds voor Gemene Rekening? (OFGR)

Maakt u gebruik van een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) en behaalt u hier fiscale voordelen mee? Let dan op! Een wetswijziging maakt hier vanaf 1 januari 2025 mogelijk een einde aan. Hoe zorgt u ervoor dat uw vermogen in de OFGR straks niet alsnog in box 3 is belast?

April 2023

In deze vermogensupdate leest u over:

November 2022

In deze vermogensupdate leest u over:

 

Juni 2022

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Het Kerstarrest en box 3: hoe nu verder?
 • Wat betekent afschaffng leegwaarderatio in box 3 voor u?
 • Thuiswonende broers: partners voor de erf- en schenkbelasting?
 • Aanslag erfbelasting voor later erkende erfgenaam onterecht?
 • Pas op met verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden!
 • Tweede woning in het buitenland: voorkom dubbele belasting voor uw
  erfgenamen

Februari 2022

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Box 3: uitspraak Hoge Raad en reactie Belastingdienst
 • Aanpassen huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijden
 • Wie is uw kind?
 • Kan u iets legateren wat niet van u is?
 • Tweetrapsmaking: de fictieve vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen
 • Financiële planning