Private clients

Vermogensupdate: nieuwe inzichten over de schenk- en erfbelasting

Door:
insight featured image
U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.
Onderwerpen

Meld u aan voor de Vermogensupdate

Juni 2022

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Het Kerstarrest en box 3: hoe nu verder?
 • Wat betekent afschaffng leegwaarderatio in box 3 voor u?
 • Thuiswonende broers: partners voor de erf- en schenkbelasting?
 • Aanslag erfbelasting voor later erkende erfgenaam onterecht?
 • Pas op met verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden!
 • Tweede woning in het buitenland: voorkom dubbele belasting voor uw
  erfgenamen

Februari 2022

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Box 3: uitspraak Hoge Raad en reactie Belastingdienst
 • Aanpassen huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijden
 • Wie is uw kind?
 • Kan u iets legateren wat niet van u is?
 • Tweetrapsmaking: de fictieve vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen
 • Financiële planning

Juli 2021

In deze vermogensupdate leest u over:

 • WOB-besluit over rente familielening eigen woning, ook van belang voor de B.V.
 • Einde van de OFGR en open CV.
 • Einde jubelton?
 • Versobering BOR?
 • Nalaten aan uw kleinkinderen.
 • Stappenplan Hoge Raad voor individuele en buitensporige last in box 3.

Maart 2021

In deze vermogensupdate leest u over: 

 • Erfbelasting besparen met een breukdelengemeenschap.
 • De eigenwoningschuld verplaatsen naar box 3: kan dat? 
 • Overdrachtsbelasting: update startersvrijstelling.
 • Wie is de schenker bij een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar?
 • Het open fonds voor gemene rekening (OFGR) en overlijden.

November 2020

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Negatieve rente: oplossingsrichtingen.
 • Erfbelasting betalen met kunst: een update.
 • Wijzigingen in de overdrachtsbelasting.
 • De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling.
 • Is een reeks van schenkingen een belaste periodieke schenking?
 • De tweetrapsmaking onder de loep.

Juli 2020

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Forfaits in de belastingwetgeving.
 • Eigenwoningforfait.
 • Auto van de zaak.
 • Waarde ondernemingswoning bij overlijden.
 • Schenken tegen schuldigerkenning.
 • Veel voordeel bij schenking verhuurde woning.

Maart 2020

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Levensloopregeling: tijd om keuzes te maken.
 • Schenken aan iemand die in het buitenland woont: kan dat?
 • Pas op met de 180-dagen regeling.
 • Zijn uw huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden up-to-date.
 • De aflossingseis van een eigenwoningschuld bij echtscheiding.

November 2019

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Veel belastingvoordeel bij schenking woning.
 • Erfbelasting betalen met kunst.
 • Stagnatie bij de belastingdienst digitaal indienen aangiften erfbelasting.
 • Oudedagsverplichting: let op de erfstelling in het testament!
 • Vererving van de in het buitenland gelegen woning.

Juli 2019

In deze vermogensupdate leest u over:

 • Schenking aan een minderjarige onder voorwaarden.
 • De uitsluitingsclausule in een gemeenschap van goederen.
 • Eigenwoningverleden van u en uw partner.
 • Wat gebeurt er bij overlijden met de oudedagsverplichting?
 • Echtscheiding en rekening-courantschuld als pinautomaat.

Gerelateerde artikelen

View more