Private Clients

Maakt spaarvariant schenking op papier oninteressant?

Erik van der Sande
Door:
advisor counting on calculator funds
U kunt als ouder vermogen naar uw kinderen overbrengen via een papieren schenking. Na het Kerstarrest van de Hoge Raad is nu ook de spaarvariant geïntroduceerd en in 2027 staat de vermogensaanwasbelasting op de planning. Blijft een papieren schenking nog altijd voordelig?
Onderwerpen

Wat zijn de voordelen van schenking op papier? 

Schenkt u op papier? Dit is hetzelfde als schenken tegen schuldigerkenning: u draagt geen vermogen in contanten over aan uw begiftigde, het is puur een verklaring dat u de begiftigde een bedrag schuldig bent. De begiftigde kan de schenking pas opeisen na uw overlijden. De schenking dient plaats te vinden bij notariële akte. 

Een schenking op papier heeft twee voordelen: 

 1. De schenkingen zijn niet hoger dan de bedragen in de eerste tariefschijf. Bij uw overlijden zijn uw erfgenamen over de top van de verkrijging het hoge tarief verschuldigd. De besparing is gelijk aan het tariefverschil over het geschonken bedrag. 
 2. U bent als schenker verplicht een hoge rente te betalen van zes procent over de schuld op papier. Zo draagt u via deze hoge rente vermogen belastingvrij over. 

Papieren schenking houdt box 3 in evenwicht, totdat... 

De papieren schenking is voor uw begiftigde een bezit en daarom bij hem/haar belast in box 3. De schuld is bij u als schenker aftrekbaar in box 3. In het systeem tot het Kerstarrest was hierdoor min of meer evenwicht in het stelsel. De spaarvariant gooit nu echter roet in het eten... 

Haalt spaarvariant box 3 uit balans? 

De spaarvariant in box 3 gaat nog steeds uit van wettelijke forfaits. Er is alleen een ander forfait voor vorderingen en schulden, namelijk: 

 • Het forfait voor vorderingen in 2023 is voorlopig vastgesteld op 6,17 procent.  
  Daarover betaalt de begiftigde 32 procent belasting. 
 • Het forfait voor schulden is voorlopig vastgesteld op 2,57 procent.  
  Hierover krijgt de schenker een belastingvoordeel van 32 procent.  

Met andere woorden: de belastingdruk bij de begiftigde (uw kind) is hoger dan de teruggave bij u als schenker (de ouder). Hierdoor neemt het voordeel van een papieren schenking af.  

Voorbeeld: blijft een papieren schenking tóch interessant?  

 • In dit voorbeeld is het volgende aan de hand: Jacob heeft een behoorlijk vermogen.  
 • Als hij overlijdt, is dochter Nicoline zijn enig erfgenaam.  
 • Zijn nalatenschap is bij haar bijna volledig tegen het tarief van 20 procent belast.  
 • Op advies van zijn belastingadviseur heeft Jacob in het verleden een bedrag van 100.000 euro op papier geschonken.  
 • Daarover betaalt hij elk jaar 6.000 euro rente.  
 • Deze vordering is bij Nicoline elk jaar belast in box 3. 

Bij schenken op papier was er min of meer evenwicht, omdat de belasting die Nicoline in box 3 moest betalen over de vordering ongeveer even hoog was als de reductie die Jacob kreeg over zijn schuld aan Nicoline. 

De spaarvariant verandert dit als volgt: 

 • Nicoline moet over de vordering 1.974 euro belasting betalen.  
 • Jacob krijgt nog maar een reductie van 822 euro op de belasting die hij moet betalen.  

Per saldo is de spaarvariant dus nadelig. 

 • De papieren schenking kan onder de spaarvariant nog steeds een goed planningsinstrument zijn, omdat: 
 • In het voorbeeld gaat er nog steeds elk jaar 6.000 euro naar Nicoline.  
 • Dat geeft een toekomstige besparing op de nalatenschap van Jacob van 20 procent =  1.200 euro.  
 • Deze besparing is ongeveer even groot als het belastingnadeel in box 3 (1.974 euro -  822 euro = 1.152 euro). 

Het op papier schenken geeft nog steeds een besparing van 10 procent op de te betalen erfbelasting wanneer Jacob overlijdt. Dit voordeel blijft en kunt u ook bereiken via een schenking in contanten. 

Brengt vermogensaanwasbelasting box 3 balans weer terug? 

Voor 2027 staat de vermogensaanwasbelasting op de planning. Hierin zijn rentebaten belast en rentelasten aftrekbaar. Dit kan het systeem weer in evenwicht brengen wanneer rentebaten tegen hetzelfde percentage zijn belast als waartegen rentelasten aftrekbaar zijn. Dit is nog niet zeker. Houd de ontwikkelingen daarom goed in de gaten!

Contact

Benieuwd wat onze estate planning specialisten voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen