Box 3

Box 3: komt er nu duidelijkheid?

Erik van der Sande
Door:
Box 3: komt er nu duidelijkheid?
Er lopen veel procedures over de belasting box 3 en lagere rechters hebben al uitspraken gedaan. De Hoge Raad is nu aan zet. Komt er weer een uitspraak van de Hoge Raad dat, net als het Kerstarrest, inslaat als een bom? Recent heeft Advocaat-Generaal (A-G) Pauwels een conclusie genomen in vijf procedures en geeft hiermee advies aan de Hoge Raad. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de A-G overneemt.
Onderwerpen

Meld u aan voor de Vermogensupdate

Het Kerstarrest 

In het Kerstarrest van 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingheffing van box 3 vanaf 2017 in strijd was met Europees recht. Na dit arrest volgde er een rechtsherstel voor aanslagen die nog niet definitief vaststonden en via de Wet rechtsherstel box 3. 

Voldoende rechtsherstel? 

Is het rechtsherstel voldoende, als het werkelijk rendement op het vermogen lager is dan het door de wet bepaalde forfaitaire rendement? En hoe moet het werkelijk rendement dan worden berekend? 

De conclusie van de A-G 

De A-G heeft advies uitgebracht aan de Hoge Raad. De A-G geeft aan dat de rechter terecht aanvullend rechtsherstel biedt als het werkelijk rendement lager is dan het volgens de wet bepaalde forfaitair rendement. Er hoeft volgens de A-G geen rekening te worden gehouden met inflatie; het rendement wordt voor alle vermogensbestanddelen gezamenlijk per jaar bepaald. Als het rendement in een jaar negatief is, dan wordt het niet verrekend met een positief rendement van een ander jaar. Ook vermogensresultaten die nog niet zijn gerealiseerd, moeten tot het rendement worden gerekend. Bepaalde kosten zijn aftrekbaar. 

Als de Hoge Raad het advies overneemt, dan is er werk aan de winkel. U zult moeten bepalen of uw werkelijk rendement lager is dan het forfaitair bepaalde rendement. 

Tip: maak tijdig bezwaar 

Ontvangt u een definitieve aanslag en bent u van mening dat de aanslag te hoog is? Maak dan tijdig bezwaar. De belastingdienst is bezig met de voorbereidingen van een digitaal formulier, waarmee het werkelijk rendement kan worden opgegeven. 

Wilt u advies over box 3?

Neem contact met ons op