Pensioen

Banksparen extra interessant

Erik van der Sande
Door:
Banksparen extra interessant
Sparen voor uw oude dag kan op verschillende manieren. Bent u een directeur-grootaandeelhouder of zzp’er? Dan is banksparen een interessante mogelijkheid. U kunt uiteraard ook zelf in box 3 voor een buffer voor later sparen. Vanaf de datum dat u bedragen opneemt, zijn er grote verschillen in de netto-uitkeringen. Dit zijn verschillen tussen de uitkeringen uit het hiervoor gespaarde box 3 vermogen en het bankspaartegoed. Vanaf 2023 zijn de mogelijkheden voor banksparen aanzienlijk verruimd.
Onderwerpen

Meld u aan voor de Vermogensupdate

De betaalde premie voor banksparen is onder voorwaarden aftrekbaar van uw box 1 inkomen. De uitkeringen worden te zijner tijd belast. Sparen in box 3 is niet aftrekbaar en latere opnamen uit het box 3 vermogen zijn onbelast. 

Vanaf 2023 zijn de mogelijkheden voor banksparen aanzienlijk verruimd. 

Hoe werkt banksparen? 

Opbouwfase 

In de opbouwfase bouwt u een tegoed op door betaling van premie en rendement. Dit doet u tot maximaal vijf jaar na het jaar dat u de AOW-leeftijd hebt bereikt. De ingelegde premie is onder voorwaarden aftrekbaar in box 1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse inleg (de jaarruimte) en inhaalbetalingen (de reserveringsruimte).

De jaarruimte is in 2024 maximaal 36.077 euro. De ingelegde premie en het rendement behoren niet tot de grondslag van box 3. Heeft u in de afgelopen 10 jaar te weinig aan oudedagsvoorzieningen opgebouwd? U mag dan extra inleggen. Deze reserveringsruimte is in 2024 maximaal 41.608 euro. 

Uitkeringsfase 

De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de vastgestelde leeftijd bereikt. Deze ligt vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Gaan de uitkeringen in vóór het kalenderjaar waarin u recht heeft op AOW? Dan is de minimale looptijd van de uitkering 20 jaar, plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. 

Starten de uitkeringen vanaf het kalenderjaar waarin u AOW krijgt? Dan moeten de uitkeringen minimaal vijf jaar lopen, mits de uitkering per jaar niet meer is dan het wettelijke maximum (26.462 euro voor 2024). Komt de uitkering per jaar boven dit wettelijk maximum uit? Dan moet de looptijd zodanig verlengd worden, zodat de uitkering niet boven het maximum uitkomt. Na uw overlijden komt een restant tegoed toe aan uw erfgenamen. 

Banksparen of sparen in box 3 

Of u kiest voor een bankspaarproduct, of de voorkeur geeft aan sparen in box 3, hangt af van diverse factoren. Persoonlijke voorkeur speelt hierbij een rol, maar ook prognoses van rendementen op de ingelegde gelden. Bij banksparen en box 3 sparen geldt dat als het gespaarde tegoed op is, er geen uitkeringen meer kunnen volgen.  

Rendement en looptijd hebben gevolgen voor de netto-uitkering, maar er zijn ook andere factoren van invloed. Zoals de aftrekbaarheid van premie voor banksparen in de opbouwfase, en de belastbaarheid daarvan in de uitkeringsfase. De belastingheffing is afhankelijk van ander box 1 inkomen. Daarnaast ook van de mogelijkheid om heffingskortingen te gebruiken. Deze kortingen worden afgebouwd naarmate uw inkomen hoger is. Spaart u in box 3? Dan is in de opbouwfase niets belast en in de uitkeringsfase niets aftrekbaar. De opgebouwde tegoeden en het rendement worden belast in box 3. 

Banksparen is een zeer interessant alternatief voor sparen in box 3. De netto-uitkeringen zijn vaak (fors) hoger. Een nadeel is dat u minder flexibel bent omdat u niet vrij beschikt over het bankspaartegoed. Als voorziening voor uw oude dag is dat geen bezwaar. 

Tip!

Banksparen is een goed alternatief voor sparen in box 3. Vanaf 2023 zijn er ruimere mogelijkheden om fiscaal aftrekbaar op te bouwen. Laat u goed voorlichten. Het is verrassend hoe groot de verschillen in netto-uitkeringen kunnen zijn. Met behulp van financiële planningssoftware krijgt u eenvoudig meer inzicht. 

Heeft u advies nodig over banksparen of sparen in box 3?

Neem contact met ons op