Heeft u als dga tussen 2017 en 2019 uw pensioen in eigen beheer omgezet naar een oudedagsverplichting (ODV)? Door de complexe regelgeving rondom de ODV is er nog veel onduidelijkheid. Wat kunt u regelen om toekomstige problemen te voorkomen? Dat leest u in de whitepaper.

Wat is de Oudedagsverplichting (ODV)?

De ODV werd in 2017 geïntroduceerd als onderdeel van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Voor 2017 bouwden dga’s hun pensioen op in eigen beheer, binnen hun eigen BV. Na de invoering van de ODV kregen dga’s de mogelijkheid om opgebouwde pensioenrechten in de oudedagsverplichting om te zetten. Dit wordt vastgelegd in een ODV-overeenkomst.

Wat kunt u doen om op de ODV te anticiperen?

De regelgeving rondom de ODV is complex en er is nog veel onduidelijk. Deze onzekerheden nemen niet weg dat u nu actie moet ondernemen. Zo kunt u onnodige belasting na uw overlijden voorkomen. U kunt nu al drie zaken regelen:

  1. Zet uw ODV om naar een externe lijfrente
  2. Voorkom onzuivere ODV na uw overlijden
  3. Onderzoek wat gunstiger is: vorderingsrecht of derdenbeding

Wat is U-rendement?

De ODV-verplichting wordt jaarlijks aangepast met een wettelijk vastgestelde rente: U-rendement. De jaarlijkse rente beïnvloedt de hoogte van uw uitkering. Hoe dat precies zit, leest u in de whitepaper.  
 

Vraag de whitepaper aan