Private Clients

Verrekent u uw verrekenbeding wel?

Erik van der Sande
Door:
insight featured image
Trouwt u, dan stelt u waarschijnlijk huwelijksvoorwaarden op (of partnerschapsvoorwaarden bij geregistreerd partnerschap). Laat na het eindigen van uw huwelijk geen discussie ontstaan over de vraag wat van wie is! Discussie over verplichtingen in huwelijksvoorwaarden gaan vaak over verrekenbedingen. Wat zijn dat en waarom zijn deze zo belangrijk?
Onderwerpen

Wat zijn verrekenbedingen?

Verrekenbedingen zijn er in verschillende vormen. De meest bekende is het Amsterdamse verrekenbeding. Hierbij rekent u samen met uw partner jaarlijks uit welk deel van jullie inkomen niet aan de gezamenlijke huishouding is besteed. Van dat overgespaarde bedrag hebben jullie beide recht op de helft. Degene met het hoogste inkomen moet de ander compenseren. U begrijpt: dit gebeurt in de praktijk vaak niet. Zeker niet als het huwelijk nog koek en ei is. U herkent het beding aan de tekst:

“Per einde van elk kalenderjaar voegen de echtgenoten samen wat van hun inkomen, na aftrek van de kosten van de huishouding en van belastingen en premies onverteerd is en delen zij dat bij helfte.”

Om te kunnen verrekenen, moet u uw administratie bijhouden. Wilt u dit uitbesteden aan uw accountant of belastingadviseur? Geef hier dan opdracht toe.

Wat zijn de gevolgen bij niet verrekenen?

Voert u geen verrekenbeding uit? Dan kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. De verplichting blijft namelijk in stand en ook na het einde van het huwelijk kunnen jullie als echtelieden verrekening vorderen. Soms oordeelt een rechter zelfs dat jullie als echtelieden hebben geleefd als ware in gemeenschap van goederen en hebben jullie beiden recht op de helft van het vermogen. Dit is vooral voor de vermogende echtgenoot zuur.

Ook bij overlijden komt verrekenbeding van pas

Naast bij echtscheiding bepaalt ook bij overlijden van één van de partners het niet-uitgevoerde beding de hoogte van de nalatenschap. Belanghebbenden zijn zowel de erfgenamen als de Belastingdienst.

Neem verplichtingen in huwelijksvoorwaarden serieus!

Heeft u nog geen verrekenbeding opgenomen of heeft de verrekening binnen uw huwelijk tot nu toe nog niet plaatsgevonden? Doe dit dan alsnog en leg de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit voorkomt veel discussie bij het einde van uw huwelijk. Past uw beding niet meer bij u, laat dan de huwelijksvoorwaarden wijzigen.

Contact

Benieuwd wat onze estate planning specialisten voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen