Healthcare

Kansen voor btw-teruggave bij zorginstellingen

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Het verlenen van zorg door zorginstellingen is een kerntaak die is vrijgesteld van btw. Toch verlenen zorginstellingen steeds vaker handelingen die mogelijk wel btw-belast zijn. Dit biedt dus kansen voor btw-teruggaven. Doet u namelijk beiden, dan is het mogelijk om een deel van de btw op kosten en investeringen terug te vragen.
Onderwerpen

Btw-vrijgestelde prestaties; geen teruggaaf van btw

Veel zorginstellingen zijn van btw vrijgesteld voor de intramurale zorg en extramurale zorgprestaties. Die activiteiten vallen onder de wet BIG, en – met indicatie – onder bepaalde Wmo en Wlz diensten. Maar ook bepaalde leveringen en diensten van sociale of culturele aard zijn vrijgesteld van btw.  Bijvoorbeeld zaken met als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Voor deze activiteiten draagt u geen btw af. Het is dus ook niet mogelijk om de btw op kosten en investeringen terug te vragen.

Btw-belaste prestaties; wel teruggaaf btw

Een aantal prestaties is niet vrijgesteld van btw, zoals:

  • Cateringdiensten (keuken, restaurant) aan derden.
  • Doorbelasten van kosten aan bewoners/patiënten, zoals het merken van kleding en stomerijkosten; internet/tv.
  • Uitlenen van personeel.
  • Verhuur onroerend goed waarbij is geopteerd voor btw-belaste verhuur
  • Verzorgen van bijvoorbeeld congressen en lezingen.

Over deze zaken moet u wel btw betalen. De btw die derden in rekening brengen op kosten en investeringen mag u terugvragen. Dat is vooral voordelig bij grote investeringen, zoals het nieuw- of verbouwen van de keuken of het restaurant.

Aftrek van voorbelasting bij algemene kosten

Levert u zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties? Dan mag u een deel van de btw terugvragen. In de praktijk zien wij dat men de btw op algemene kosten vaak over het hoofd ziet of verkeerd berekent. En dat is zonde.

Algemene kosten zijn kosten die niet rechtstreeks aan btw-belaste prestaties of btw-vrijgestelde prestaties zijn toe te rekenen. Deze kosten komen vaker voor dan verwacht. Denk bijvoorbeeld aan bepaald meubilair, schoonmaakkosten, afvalverwerking en accountants- en advieskosten. Hiervoor kijkt men naar de verhouding tussen de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet. Dit wordt de pro-rata-aftrek genoemd. Het mooie is dat deze pro-rata afgerond mag worden naar boven. Dit betekent dat een pro-rata van 0,01%, recht op aftrek geeft van 1% btw op de algemene kosten. Een pro-rata van 1,01% mag worden afgerond naar 2%, enzovoort.

Kansen

Wij zien dat veel zorginstellingen vaak de pro-rata aftrek niet juist berekenen. Als u dat goed aanpakt is er vaak een behoorlijk bedrag te verdienen. Dat doet u zo: Maak jaarlijks een pro-rata berekening. Doe een aanvullende aangifte omzetbelasting waarin u de btw terugvraagt die u eerder onterecht niet in mindering bracht. Dat mag tot maximaal vijf jaar terug. Onze btw-adviseurs hebben uitgebreide ervaring met dit soort berekeningen en weten zo vaak tienduizenden euro’s te besparen. Wilt u dat ook of heeft u nog vragen? Bel gerust met . Zij helpen u graag verder.