Bedrijfsopvolgingsregeling

Update BOR: Kabinet gaat mogelijke aanpassingen verder onderzoeken

Door:
Akash Girjasing
smiling businessman talking to senior businesswoman
GroenLinks en PVDA lanceerden dit jaar een initiatiefwetsvoorstel met onder andere het voorstel de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) te versoberen. Het Centraal Planbureau heeft eerder dit jaar een evaluatie gevoerd en de bevindingen recent gepubliceerd.
Onderwerpen

Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf

Whitepaper

Er komt een moment waarop u als eigenaar van een familiebedrijf moet gaan nadenken over bedrijfsopvolging. We kunnen niet genoeg benadrukken dat u de bedrijfsopvolging op tijd op de agenda moet zetten.

In dit whitepaper laten wij u in deze vier praktische stappen zien hoe u dat aanpakt:

 1. Positie bedrijfsoverdrager
 2. Wijze bedrijfsopvolging
 3. Positie bedrijfsopvolger
 4. Positie niet-opvolgende kinderen

Evaluatie

Het Centraal Planbureau (CBP) heeft een evaluatie uitgevoerd op de toepassing van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Als gevolg van de evaluatie heeft minister Adriaansens van Economische Zaken laten weten dat het kabinet een vervolgonderzoek laat plaatsvinden. Dit is in het voorjaar van 2023 zijn en gaat dan in op mogelijke aanpassingen in de BOR.1

Resultaten

De vraag die in de evaluatie centraal stond is: “In welke mate zijn de huidige fiscale regelingen voor bedrijfsopvolging noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig?”. Het CBP concludeert dat de huidige fiscale regelingen leiden tot een substantiële budgettaire derving voor het kabinet. Het toetsingskader van fiscale regelingen geeft aan dat de BOR op bepaalde onderdelen niet voldoet aan de eisen van het kabinet. De doorschuifregeling wordt als geheel als doeltreffend beoordeelt. Echter kan over de doelmatigheid van de regeling geen goede beoordeling worden gedaan.

Verder onderzoek

Het kabinet is nog steeds voorstander van de doelstelling van de BOR, maar acht het van groot belang dat knelpunten worden weggenomen en dat oneigenlijk gebruik van de BOR wordt beperkt.

In de komende maanden zullen de volgende vragen en punten worden onderzocht:

 • Beter onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen;
 • Beperking doorschuifregeling en BOR tot reguliere aandelen, waarmee daadwerkelijk ondernemersrisico wordt gelopen;
 • Wenselijkheid voor het laten vervallen van de dienstbetrekkingseis in de doorschuifregeling;
 • Aanpassing huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR, zodat deze positiever uitpakken voor de flexibiliteit van de onderneming;
 • Mogelijkheid om de toepassing van de BOR en doorschuifregeling te beperken tot een eenmalige toepassing;
 • Het beter registreren en opnemen in aangiftes van de doorschuifregelingen;
 • Wenselijkheid van beleidsopties die het CBP geeft voor een doelmatigere regeling;
 • Het verhelpen van knelpunten in de uitvoering bij de Belastingdienst;
 • Het verhelpen van knelpunten in de uitvoering bij ondernemers;
 • Verdeling van het ondernemings- en beleggingsvermogen in de BOR.

Familiebegrip

Vanuit enkele partijen kwam de vraag naar voren om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een “familiebegrip” op te nemen in de BOR. Een van de gevolgen zou zijn dat het hiermee mogelijk wordt dat familieleden door meerdere verervingen een zeer beperkt belang krijgen in een familiebedrijf. Dit belang wordt vervolgens belast in box 3, maar zou alsnog in aanmerking komen voor toepassing van de BOR. Het kabinet acht dit niet wenselijk en heeft daarom besloten om geen verdere opvolging te geven aan het invoeren van een “familiebegrip”.

Actie

Zoals het ernaar uitziet, zal de BOR op korte termijn worden versoberd. Beoordeel daarom nu of u een geplande of al lopende bedrijfsopvolging kunt versnellen. Zo weet u zeker dat u nog gebruik kan maken van de huidige, royale regeling.

1 Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen, nr. DGBI / 22572682, Ministerie EZK, 9 december 2022. 

Initiatiefwetsvoorstel aanpassing box 2 en BOR
Initiatiefwetsvoorstel aanpassing box 2 en BOR
Lees dit artikel
Een totaal shot bij ondergaande zon, met mooi oranje tegenlicht kijk je vanuit het binnenhof tegen de ingang van de ridderzaal.
Update: gewijzigd initiatiefwetsvoorstel aanpassing Box 2 en BOR
Lees dit artikel